Şimdiki Genel şartlar sizin (kullanıcı/ziyaretçi gibi) ve ClaimCompass, Inc.'nin arasında imzalanan ve ClaimCompass'ın www.claimcompass.eu sayesinde sunduğu bilgi, software, ürün ve hizmetlerin şartlarıyla alâkalı bir anlaşmadır. Hizmetler ancak şu an ki şartların, kuralların ve fıkraların kabul edilmesi halinde sunulur.

1. Terimler

1.1. "Anlaşma": Kullanım şartlarını okuyup kabul ettikten sonra müşteri ile ClaimCompass arasında imzalanan anlaşma.

1.2. "ClaimCompass": 4 Chervena stena Str., 1st floor, 1421 Sofia, Bulgaria kayıtlı.

1.3. "Vekâletname": müşteri'nin ClaimCompass'ın kullanım şartlarına uyarak, ClaimCompass'a havayolu ve diğer resmi kurumlar önünde temsilci hakkını vermesinin belgesi.

1.4. "Dilekçe": AB 261/2004 Yönetmeliğinden meydana gelen tazminat hakkı için havayoluna gönderilen talep.

1.5. "Müşteri": Kullanım şartlarını kabul eden her şahıs.

1.6. "Tazminat bedeli": Havayolunun yolcuya ödemesi gereken para miktarı.

1.7. "261/2004 Yönetmeliği": Avrupa Birliğinin 11/2/2004 tarihli ve (EC) 261/2004 sayılı Yönetmeliğidir. Bu yönetmeliğin amacı, havayolu ile seyahat eden yolcuların sahip olduğu haklar ve bu hakların geçerli olduğu durumlar ile yolcuların uçağa kabul edilmediği, uçuşlarının iptal edildiği ve uçuşlarının ertelendiği durumlardaki asgari haklarını belirlemek ve düzenlemektir.

1.8. "Tazminat bedeli hesaplayıcısı": claimcompass.eu'da bulunan ve her müşteri/kullanıcının ziyaret edip tazminat alma şansını, ve bedelini hesaplama imkanı sunan bir sayfamızdır. Tüm alanları doldurmanız itibariyle sonuç olarak hesaplanan tazminat miktarı ClaimCompassla bir anlaşma imzalamanızı şart kılacak bir teklif değildir.

1.9. "ClaimCompass komisyonu": havayolu şirketinin size ödediği miktarın %35'i (KDV dahil).

1.10. "Yasal işlem": Talebin hukuk mahkemesine veya avukatlık bürosu gibi sözleşmeli yasal temsilciye aktarılması.

1.11. "Yasal işlem komisyonu": Yasal işlem durumunda havayolu şirketinin tazminat bedeli olarak ödediği tüm miktarın %15'i (KDV dahil).

1.12. "Bilet iade ücreti": Bir uçuşun iptalini takiben bir bilet iadesi talebinde bulunurken Müşterinin peşin ödediği 19.99 € tutarında bir ücret.

1.13. "Montreal sözleşmesi": 1999'dan itibaren hava yoluyla uluslararası taşımacılığa ilişkin belirli kuralların birleştirilmesine ilişkin Sözleşme.

2. Genel taslaklar

2.1. Genel şartlar tüm kullanıcılar için geçerlidir. "Okudum ve Genel şartlarla razıyım", butonuna bastığınızda, müşteri/kullanıcı olarak tamamen şartları kabul edip yerine getirmeye razı gelmiş bulunursunuz.

2.2. Kullanıcıyı/müşteriyi Genel şartlar ve anlaşma beyanatını tasvi etmek amacıyla özdeşlemek claimcompass.eu log-file'lerinde saklanan, kullanıcı/müşterinin IP adresinde saklanır ve diğer bilgiler sayesinde gerçekleştirilir.

3. Anlaşma

3.1. "Tazminat bedeli hesaplayıcısının" tüm alanlarını doldurmakla, Genel şartlarla razı olmakla ve ClaimCompass hizmetlerini kullanma talebinle, müşteri ClaimCompass'a hukuki anlaşma teklifinde bulunmuş olur. Anlaşma, yanlızca ClaimCompass müşterinin talebini kabul ettiği zaman yapılır.

3.2. Müşteri, Talebin üçüncü bireysel ve yasal kişilere aktarılmadığını ve talep için daha önce dava açılmadığını kabul eder. Müşteri, Vekâletnameyi imzaladığı anda ClaimCompass hariç üçüncü şahıslarla aynı talep için görüşmeyeceğini kabul eder. Vekâletnamenin imzalanmasından önce bu Talep hakkında önceden gerçekleştirilmiş her ne tür işlem olduysa hemen sona erdirilmelidir.

3.3. Şu şartlar altında Anlaşma sona erir:

3.3.1. Havayolu şirketi tazminat bedelini ClaimCompass'a ödeyip ClaimCompass, hizmet komisyonu tutarını aldıktan sonra Müşteri'ye Anlaşma'da belirtilen miktarı havale ettiğinde;

3.3.2. Tazminat bedeli, havayolu şirketi tarafından Müşteri'ye ödenip Müşteri, ClaimCompass'a Komisyon'u havale ettiğinde ve

3.3.3. Gerekli tüm işlemler sonucu ClaimCompass, Talebin işlemleri sürdürülmeyeceği kanaatine varıp Müşteri'yi bilgilendirdiğinde.

4. ClaimCompass'ın hizmetleri

4.1. ClaimCompass, Avrupa Birliği 261/2004 ve Montreal sözleşmesi No'lu Tüzüğe dayanarak başarıyla tazminat almanız için çalışır ve başarılı sonuca ulaşıldığında havayolu şirketinin ödediği tazminat bedelinin %35'ini Komisyon olarak alır. ClaimCompass ayrıca Müşterilere bilet iade taleplerinde yardımcı olur ve talebin sonucundan bağımsız olarak 19,99 € tutarında bir bilet iade ücreti alır.

4.2. Havayolundan tazminatı almak için ClaimCompass, Talebin AB 261/2004 Tüzüğüne uyduğunu kontrol eder, Hak Talebini havayoluna göndermek için tüm belgeleri derler, mahkeme dışı bir anlaşmaya varmaya çalışır. Talebi Sivil Havacılık Müdürlüklerine iletmesi gerektiğinde Müşteri'yi haberdar eder. Bu önlemlerin hiçbiri başarıya yol açmazsa veya havayolunun ClaimCompass'ın temsilini reddetmesi durumunda, ClaimCompass, hak Talebi'ni mahkemeye gönderir veya avukat yada avukat bürosu gibi sözleşmeli bir yasal temsilciye teslim eder. Yasal işlemin gerçekleştirilmesi ve Tazminatın ödenmesi durumunda, ClaimCompass, Yasal işlemin ek maliyetlerini karşılamak için ClaimCompass komisyonuna ek olarak Yasal işlem komisyonundan da ücret almaktadır. Talep başarısız sonuçlanırsa ClaimCompass komisyonu, Yasal işlem komisyonu veya başka bir hizmet ücreti alınmaz.

4.3. "Tazminat bedeli hesaplayıcısında" sonuç olarak gösterilen tazminat miktarı ClaimCompassla bir anlaşma imzalamanızı şart kılacak bir teklif değildir. 

4.4. Talebin işlemlerine başlayabilmek için ClaimCompass'ın Müşteriden imzalı Vekâletnameye ihtiyacı vardır. Vekâletname, kullanıcı profilinde imzalanabilir veya e-mail/ posta yoluyla gönderilebilir.

4.5. Yanlış veya geçersiz bilgi verildiğinde (Vekâletnamenin sahte imza ile imzalanmış olması gibi) ClaimCompass, Anlaşmayı ön uyarmasız sonlandırma hakkına sahiptir. Bu paragrafa uyarak Talep sonlandırıldığında Müşterinin ClaimCompass'tan tazminat talep etme hakkı yoktur.

5. Ödeme ve komisyon

5.1. ClaimCompass ancak müşterinin başarıyla tazminat almasını sağladıktan sonra komisyon alır. Başarısızlık durumunda müşterinin ClaimCompass hizmetleri için ödemesi gerekmez.

5.2. Müşterinin bir üçüncü taraf iş ortağı üzerinden ClaimCompass'a yönlendirildiği durumlarda, ClaimCompass komisyonu ve varsa Yasal işlem komisyonu, iş ortağının Şartlar ve Koşullarında belirtildiği şekilde farklı olabilir.

5.3. Münakaşanın dava ile çözülmesi durumunda ve dava kararının müşteriye tazminatın sadece bir yüzdesi verilmesi durumunda.

5.4. ClaimCompass, Tazminatın ödenmesi durumunda ClaimCompass Komisyonunu ve varsa Yasal işlem komisyon tutarını aldıktan sonra Müşteriye geri kalan Tazminat bedelini aktarma hakkına sahiptir.

5.5. Tazminat bedelini elde ettikten ve komisyonu aldıktan hemen sonra ClaimCompass müşteriye miktarın geri kalanını en kısa zamanda ödemek zorundadır.

5.6. Müşteri ClaimCompass'a banka hesabını paylaşmak zorundadır ki ClaimCompass gereken para transferini gerçekleştirebilsin. ClaimCompass'ın vazifesi transfer için en uygun yolu bulmaktır ve genel olarak SEPA veya PayPal'ı tercih eder. Transfer sırasında tüm diğer banka tarifelerini müşteri üstlenir.

5.7. Tazminatın Müşteri tarafından alınması halinde, Müşteri, ClaimCompass Komisyonu'nu ve varsa Yasal işlem komisyonunu gecikmeksizin ClaimCompass'a ödemekle yükümlüdür. Müşteri, Sözleşmeye girdikten sonra havayolundan herhangi bir doğrudan ödeme veya başka bir tazminat alırsa, ClaimCompass'a gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür. ClaimCompass Komisyonu ve Yasal işlem komisyonu iade edilmez. Müşteri, verilen hizmetler için herhangi bir kredi kartı ödemesini geri ödememeyi kabul eder. Bir Müşterinin geri ödeme veya başka bir ödeme anlaşmazlığı başvurması durumunda, mevcut Kullanım Şartlarını ihlal ettiği kabul edilir ve tahsilat işlemine tabi tutulabilir.

5.8. Müşteri, tazminatı almak için yanlış veya yetersiz banka bilgisi verdiyse veya herhangi bir banka bilgisi vermediyse, ClaimCompass Müşteri ile iletişime geçmek için e-posta hatırlatıcıları ve diğer iletişim araçları dahil olmak üzere makul çabayı gösterecektir. Müşteri, ClaimCompass'ın başarılı bir şekilde alınan tazminat hakkında ilk e-posta bildiriminden sonraki 12 ay içinde ödeme bilgilerini vermezse, ClaimCompass tazminatın Müşteriye devredilmesi gereken kısmını tutma hakkına sahip olacaktır.

6. Müşterinin hak ve vazifeleri

6.1. Müşterinin sitemizi gözden geçirip ClaimCompass hizmetlerini kullanmak için anlaşma teklifi gönderebilir.

6.2. Müşteri internet sayfasında profili üzerinden veya ClaimCompass'a ulaşarak verdiği dilekçe hakkında daima bilgi alma hakkına sahiptir.

6.3. Kullanıcı adı, şifre ve bunlarla yapılan tüm işlemler müşterinin sorumluluğu altındadır. Müşterinin izni ve bilgisi olmadan profiline giriş halinde veya tehlike olması durumunda, müşteri ClaimCompass'ı haberdar etmeksi gerekir.

6.4. Her müşterinin vazifesi tazminat işlemleri sırasında gereken tüm bilgi, belge ve kanıtları (uçak bileti veya rezervasyon) bildirerek ClaimCompass'a yardımda bulunmaktır. Müşteri vakayla ilgili her yeni bilgiyi ClaimCompass'a göndermesi gerekir. Havayoluyla iletişime geçmek ve tazminat benzeri makbuz veya indirim talonları gibi teklif almak durumunda, müşteri ClaimCompass'ı haberdar etmek zorundadır.

6.5. ClaimCompassla kontrat imzalayarak hizmetlerinden yararlanma anlaşmasından sonra, müşteri aynı hizmetleri sunan başka şirket ve acentelere bağlanmaması gerekir. Müşterinin kendi başına tazminat işlemleri yürütme hakkı yoktur. Müşteri dilediği ClaimCompass hizmetlerinin içermediği işlemlere ancak ClaimCompass rızası ile girişebilir.

6.6. Müşteri anlaşma imzaladıktan sonra da ClaimCompass hizmetlerinden vazgeçme hakkına sahiptir. Vazgeçme şartları, geçerli olan Genel şartların 8'ci bölümünde yer almaktadır.

7. ClaimCompass'ın hak ve vazifeleri

7.1. ClaimCompass müşterinin claimcompass.eu'ya gönderdiği anlaşma isteğini ve vakasını reddedip hizmetlerini sunmama hakkına sahiptir.

7.2. Genel şartlar her zaman ClaimCompass tarafından değiştirilebilir. ClaimCompass'ın vazifesi şartların değişmesi durumunda www.claimcompass.eu'da görülür bir yere değişiklik mesajı paylaşmaktır.

7.3. ClaimCompass her zaman anlaşmaya son vermek veya claimcompass.eu'ya ulaşımı kısıtlamak hakkını korur. ClaimCompass hizmetlerinden madde değiştirme veya son verme (geçici veya kesin) hakkını korur.

7.4. ClaimCompass müşterinin Genel şartlar 6.5'ci bölümünde yer alan vazifesini ihlâl etmesi durumunda hizmetlerine son verme hakkını korur.

8. Kullanıcının anlaşmadan vazgeçme hakkı

8.1. ClaimCompass'la anlaşma imzalamış olan her kullanıcı anlaşmadan 14 gün içinde neden göstermeden vazgeçme hakkına sahiptir. Vazgeçme isteği yazılı olarak her şekilde (mektup, e-posta) ClaimCompass'a gönderilebilir. Müşterinin kolaylığı için şu form kullanılabilir.

8.2. Yazılı vazgeçme isteği öncesi başarıyla tazminat elde edilmiş olması durumunda müşteri ClaimCompass'la anlaşmasına son veremez.

9. Son emirnameler

Müşterinin hangi ülkeden "ClaimCompass", Inc. hizmetlerinden yararlanmasından bağımsız olarak, Bulgaristan hukukuna göre işlev görür.

 

Son güncelleme: 19.02.2020