Şimdiki Genel şartlar sizin (kullanıcı/ziyaretçi gibi) ve ClaimCompass, Inc.'nin arasında imzalanan ve ClaimCompass'ın www.claimcompass.eu sayesinde sunduğu bilgi, software, ürün ve hizmetlerin şartlarıyla alâkalı bir anlaşmadır. Hizmetler ancak şu an ki şartların, kuralların ve fıkraların kabul edilmesi halinde sunulur.

1. Terimler

1.1. "Anlaşma": Kullanım şartlarını okuyup kabul ettikten sonra müşteri ile ClaimCompass arasında imzalanan anlaşma.

1.2. "ClaimCompass": ClaimCompass, Inc., 444 Castro St Suite 1200, Mountain View, CA 94041, USA

1.3. "Vekâletname": müşteri'nin ClaimCompass'a tanıdığı yetkilerin, yani ClaimCompass'a temsilci hakkını vermesinin belgesi.

1.4. "Dilekçe": AB 261/2004 Yönetmeliğinden meydana gelen tazminat hakkı için havayoluna gönderilen talep.

1.5. "Müşteri": Kullanım şartlarını kabul eden her şahıs.

1.6. "Tazminat bedeli": Havayolunun yolcuya ödemesi gereken para miktarı.

1.7. "261/2004 Yönetmeliği": Avrupa Birliğinin 11/2/2004 tarihli ve (EC) 261/2004 sayılı Yönetmeliğidir. Bu yönetmeliğin amacı, havayolu ile seyahat eden yolcuların sahip olduğu haklar ve bu hakların geçerli olduğu durumlar ile yolcuların uçağa kabul edilmediği, uçuşlarının iptal edildiği ve uçuşlarının ertelendiği durumlardaki asgari haklarını belirlemek ve düzenlemektir.

1.8. "Tazminat bedeli hesaplayıcısı": claimcompass.eu'da bulunan ve her müşteri/kullanıcının ziyaret edip tazminat alma şansını, ve bedelini hesaplama imkanı sunan bir sayfamızdır. Tüm alanları doldurmanız itibariyle sonuç olarak hesaplanan tazminat miktarı ClaimCompassla bir anlaşma imzalamanızı şart kılacak bir teklif değildir.

1.9. "ClaimCompass komisyonu": havayolu şirketinin size ödediği miktarın %25'i (KDV dahil).

2. Genel taslaklar

2.1. Genel şartlar tüm kullanıcılar için geçerlidir. "Okudum ve Genel şartlarla razıyım", butonuna bastığınızda, müşteri/kullanıcı olarak tamamen şartları kabul edip yerine getirmeye razı gelmiş bulunursunuz.

2.2. Kullanıcıyı/müşteriyi Genel şartlar ve anlaşma beyanatını tasvi etmek amacıyla özdeşlemek claimcompass.eu log-file'lerinde saklanan, kullanıcı/müşterinin IP adresinde saklanır ve diğer bilgiler sayesinde gerçekleştirilir.

3. Anlaşma

3.1. "Tazminat bedeli hesaplayıcısının" tüm alanlarını doldurmakla, Genel şartlarla razı olmakla ve ClaimCompass hizmetlerini kullanma talebinle, müşteri ClaimCompass'a hukuki anlaşma teklifinde bulunmuş olur. Anlaşma, yanlızca ClaimCompass müşterinin talebini kabul ettiği zaman yapılır.

3.2. Müşteri, Talebin üçüncü bireysel ve yasal kişilere aktarılmadığını ve talep için daha önce dava açılmadığını kabul eder. Müşteri, Vekâletnameyi imzaladığı anda ClaimCompass hariç üçüncü şahıslarla aynı talep için görüşmeyeceğini kabul eder. Vekâletnamenin imzalanmasından önce bu Talep hakkında önceden gerçekleştirilmiş her ne tür işlem olduysa hemen sona erdirilmelidir.

3.3. Şu şartlar altında Anlaşma sona erir:

3.3.1. Havayolu şirketi tazminat bedelini ClaimCompass'a ödeyip ClaimCompass, hizmet komisyonu tutarını aldıktan sonra Müşteri'ye Anlaşma'da belirtilen miktarı havale ettiğinde;

3.3.2. Tazminat bedeli havayolu şirketi tarafından Müşteri'ye ödenip, kendisinin ClaimCompass'a Komisyon'u havale ettiğinde.

3.3.3. Gerekli tüm işlemler sonucu ClaimCompass, Talebin işlemleri sürdürülmeyeceği kanaatine varıp Müşteri'yi bilgilendirdiğinde.

4. ClaimCompass'ın hizmetleri

4.1. ClaimCompass Avrupa Birliği 261/2004 Yönetmeliğe dayanarak başarıyla tazminat almanızı sağlamaya çalışır.

4.2. ClaimCompass olabildiğince davaya ermeden tazminat almanızı sağlamaya çalışır fakat gerektiğinde havayoluna karşı dava da açılacaktır. ClaimCompass'ın havayolları ile iletişim çabaları yetersiz olması ve kısa sürede başarıyla sonuçlanmaması halinde, ClaimCompass avukatlar sayesinde tazminat almanız için çalışır. Her vaka için avukat tayini öncesi müşterinin ClaimCompass partneri olan avukat tarafından temsil edilme rızası alınır. Avukat masraflarını müşteri değil ClaimCompass karşılar. Başarıyla sona eren dava durumunda, ClaimCompass tazminat bedelinin %25'ni (+KDV) komisyon olarak alır.

4.3. "Tazminat bedeli hesaplayıcısında" sonuç olarak gösterilen tazminat miktarı ClaimCompassla bir anlaşma imzalamanızı şart kılacak bir teklif değildir. Hizmetlerimiz için son fiyat başarıyla tamamlanan tazminat işlemleri sonrası, tazminat'ın %25'i (KDV dahil) komisyon olarak hesaplanır.

4.4. Talebin işlemlerine başlayabilmek için ClaimCompass'ın Müşteriden imzalı Vekâletnameye ihtiyacı vardır. Vekâletname, kullanıcı profilinde imzalanabilir veya e-mail/ posta yoluyla gönderilebilir.

4.5. Yanlış veya geçersiz bilgi verildiğinde (Vekâletnamenin sahte imza ile imzalanmış olması gibi) ClaimCompass, Anlaşmayı ön uyarmasız sonlandırma hakkına sahiptir. Bu paragrafa uyarak Talep sonlandırıldığında Müşterinin ClaimCompass'tan tazminat talep etme hakkı yoktur.

5. Ödeme ve komisyon

5.1. ClaimCompass ancak müşterinin başarıyla tazminat almasını sağladıktan sonra komisyon alır. Başarısızlık durumunda müşterinin ClaimCompass hizmetleri için ödemesi gerekmez.

5.2. ClaimCompass'ın hizmet komisyonu %25'tir (KDV dahil) ve havayolu şirketinin ödediği tazminat bedelinden tutar olarak alınır. Eğer müşteri ClaimCompass'a partnerimiz gibi üçüncü taraftan yönlendirilmişse ücret in hesaplanmasında partnerimizin Kullanım Şartları dikkate alınır.

5.3. Münakaşanın dava ile çözülmesi durumunda ve dava kararının müşteriye tazminatın sadece bir yüzdesi verilmesi durumunda, ClaimCompass dava kararına göre tazminat miktarının %25'ini komisyon alır.

5.4. Vekâletname'ye göre, ClaimCompass'ın tazminattan geri kalanını müşteriye transfer etmeden önce komisyonu (KDV dahil) alma hakkı vardır.

5.5. Tazminat bedelini elde ettikten ve komisyonu aldıktan hemen sonra ClaimCompass müşteriye miktarın geri kalanını en kısa zamanda ödemek zorundadır.

5.6. Müşteri ClaimCompass'a banka hesabını paylaşmak zorundadır ki ClaimCompass gereken para transferini gerçekleştirebilsin. ClaimCompass'ın vazifesi transfer için en uygun yolu bulmaktır ve genel olarak SEPA veya PayPal'ı tercih eder. Transfer sırasında tüm diğer banka tarifelerini müşteri üstlenir.

5.7. Havayolu şirketi, Tazminatın bedelini Müşteri'nin banka hesabına havale ederse Müşteri, ClaimCompass'a Hizmet Komisyonunu gecikmeden göndermek zorundadır. Anlaşmayı imzaladıktan sonra havayolu şirketi doğrudan Müşteri ile iletişime geçip kendisine tazminat bedelini ödemeyi kabul ederse Müşteri, ClaimCompass'ı derhal haberdar etmelidir.

6. Müşterinin hak ve vazifeleri

6.1. Müşterinin sitemizi gözden geçirip ClaimCompass hizmetlerini kullanmak için anlaşma teklifi gönderebilir.

6.2. Müşteri internet sayfasında profili üzerinden veya ClaimCompass'a ulaşarak verdiği dilekçe hakkında daima bilgi alma hakkına sahiptir.

6.3. Kullanıcı adı, şifre ve bunlarla yapılan tüm işlemler müşterinin sorumluluğu altındadır. Müşterinin izni ve bilgisi olmadan profiline giriş halinde veya tehlike olması durumunda, müşteri ClaimCompass'ı haberdar etmeksi gerekir.

6.4. Her müşterinin vazifesi tazminat işlemleri sırasında gereken tüm bilgi, belge ve kanıtları (uçak bileti veya rezervasyon) bildirerek ClaimCompass'a yardımda bulunmaktır. Müşteri vakayla ilgili her yeni bilgiyi ClaimCompass'a göndermesi gerekir. Havayoluyla iletişime geçmek ve tazminat benzeri makbuz veya indirim talonları gibi teklif almak durumunda, müşteri ClaimCompass'ı haberdar etmek zorundadır.

6.5. ClaimCompassla kontrat imzalayarak hizmetlerinden yararlanma anlaşmasından sonra, müşteri aynı hizmetleri sunan başka şirket ve acentelere bağlanmaması gerekir. Müşterinin kendi başına tazminat işlemleri yürütme hakkı yoktur. Müşteri dilediği ClaimCompass hizmetlerinin içermediği işlemlere ancak ClaimCompass rızası ile girişebilir.

6.6. Müşteri anlaşma imzaladıktan sonra da ClaimCompass hizmetlerinden vazgeçme hakkına sahiptir. Vazgeçme şartları, geçerli olan Genel şartların 8'ci bölümünde yer almaktadır.

7. ClaimCompass'ın hak ve vazifeleri

7.1. ClaimCompass müşterinin claimcompass.eu'ya gönderdiği anlaşma isteğini ve vakasını reddedip hizmetlerini sunmama hakkına sahiptir.

7.2. Genel şartlar her zaman ClaimCompass tarafından değiştirilebilir. ClaimCompass'ın vazifesi şartların değişmesi durumunda www.claimcompass.eu'da görülür bir yere değişiklik mesajı paylaşmaktır.

7.3. ClaimCompass her zaman anlaşmaya son vermek veya claimcompass.eu'ya ulaşımı kısıtlamak hakkını korur. ClaimCompass hizmetlerinden madde değiştirme veya son verme (geçici veya kesin) hakkını korur.

7.4. ClaimCompass müşterinin Genel şartlar 6.5'ci bölümünde yer alan vazifesini ihlâl etmesi durumunda hizmetlerine son verme hakkını korur.

8. Kullanıcının anlaşmadan vazgeçme hakkı

8.1. ClaimCompass'la anlaşma imzalamış olan her kullanıcı anlaşmadan 14 gün içinde neden göstermeden vazgeçme hakkına sahiptir. Vazgeçme isteği yazılı olarak her şekilde (mektup, e-posta) ClaimCompass'a gönderilebilir. Müşterinin kolaylığı için şu form kullanılabilir.

8.2. Yazılı vazgeçme isteği öncesi başarıyla tazminat elde edilmiş olması durumunda müşteri ClaimCompass'la anlaşmasına son veremez.

9. Son emirnameler

Müşterinin hangi ülkeden "ClaimCompass", Inc. hizmetlerinden yararlanmasından bağımsız olarak, Bulgaristan hukukuna göre işlev görür.