Acești Termeni și condiții constituie un acord între dumneavoastră (ca utilizator și/sau vizitator) și ClaimCompasss, Inc. (denumit în cele ce urmează "ClaimCompass"), în ceea ce privește condițiile în care ClaimCompass oferă informații, software, produsele și serviciile oferite pe sau prin intermediul www.claimcompass.eu (denumite "Serviciile" sau "claimcompass.eu"). Serviciile se oferă numai în cazul în care acceptați acești termeni și condiții, normele și clauzele din acest document.

1. Terminologie

1.1. "Acord": un acord între client și ClaimCompass, care poate fi atins după citirea și acceptarea acestor termeni de utilizare de către client.

1.2. „ClaimCompass”: ClaimCompass LTD, cu adresa la 4 Chervena stena Str., 1st floor, 1421 Sofia, Bulgaria.

1.3. „Împuternicire”: documentul prin care Clientul, se supune Termenilor si conditiilor de utilizare, autorizează ClaimCompass să îl reprezinte în fața companiei aeriene și a altor instituții în contextul reclamației sale.

1.4. "Acţiune": orice acțiune împotriva companiei aeriene pentru compensații monetare pentru pasager, derivată din dreptul la despăgubiri din Regulamentul European 261/2004.

1.5. "Client": înseamnă orice persoană fizică care acceptă acești termeni și condiții de utiilizare.

1.6. "Despăgubire": o sumă de bani pe care compania aeriană urmează să o plătească pasagerului.

1.7. "Regulamentul 261/2004": Regulamentul Comisiei Europene Nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 privind stabilirea unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor.

1.8. "Calculatorul de despăgubiri": o pagină pe site-ul claimcompass.eu în care fiecare client/utilizator îşi poate calcula probabilitatea de a obține despăgubire și valoarea acestei. Cuantumul despăgubirii se afişează în rezultatul final după completarea tuturor câmpurilor şi nu constituie o ofertă de contract cu caracter obligatoriu pentru ClaimCompass.

1.9. „Comision ClaimCompass”: un comision egal cu 35% (inclusiv TVA) din valoarea totală a compensației.

1.10. „Acțiune juridică”: formularea unei cereri către o autoritate judiciară națională sau transferul unei cereri către un reprezentant legal, cum ar fi un avocat sau o firmă de avocatură.

1.11. „Comision acțiune juridică”: un comision egal cu 15% (inclusiv TVA) din valoarea totală a compensației, care se percepe împreună cu comisionul ClaimCompass în cazul unei acțiuni în justiție.

1.12 „Taxă de rambursare a biletelor”: o taxă în valoare de 19,99 euro pe care Clientul o plătește în avans atunci când depune o Cerere de rambursare a biletului după anularea unui zbor.

1.13. „Convenția de la Montreal”: Convenția pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internaţional din 1999.

2. Aplicare generală

2.1. Termenii generali se aplică tuturor utilizatorilor. Prin apăsarea butonului "Am citit şi sunt de acord cu Termenii şi condiţiile generale", utilizatorul/clientul este de acord, acceptă şi se obligă să respecte acești Termeni şi condiţii generale.

2.2. Identificarea utilizatorului/clientului pentru a reproduce declarația sa ca o acceptare a Termenilor generali, precum prentru acordul încheiat, se realizează prin fișierele log, stocate pe serverul claimcompass.eu şi stocarea adresei IP a utilizatorului/clientului.

3. Contract

3.1. Prin completarea tuturor casutelor din "Calculatorul de despagubiri", acceptarea Conditiilor generale si trimiterea unei cereri de utilizare a serviciilor ClaimCompass, clientul face o propunere cu caracter obligatoriu adresate societiatii ClaimCompass de incheiere a unui acord. Contractul va exista numai dacă ClaimCompass acceptă să urmărească Reclamația Clientului.

3.3.2. Compensația a fost plătită în totalitate Clientului de către compania aeriană și Clientul a plătit Comisionul ClaimCompass și, dacă este cazul, Comisionul pentru acțiune juridică către ClaimCompass, sau

3.3. Contractul se încheie atunci când:

3.3.1. Compensația a fost plătită în întregime către ClaimCompass de compania aeriană, iar partea convenită a Compensației a fost transferată Clientului după deducerea tuturor taxelor aplicabile,

3.3.2. Compensația a fost plătită în întregime Clientului de către compania aeriană, iar Clientul a transferat comisionul către ClaimCompass, sau

3.3.3. ClaimCompaass a stabilit că Reclamația nu trebuie continuată după efectuarea unei analize aprofundate a datelor de zbor și a informat Clientul că această reclamație nu va fi continuată.

4. Obiectul contractului şi serviciile pe cale le oferă ClaimCompass

4.1. ClaimCompass se ocupă de obținerea cu succes a compensației pentru pasagerii aerieni, în baza Regulamentului European 261/2004 și Convenția de la Montreal și percepe un comision egal cu 35% (inclusiv TVA) din valoarea totală a compensației, dacă compensația este primită cu succes. ClaimCompass asistă, de asemenea, clienții cu rambursarea biletelor și percepe în avans, o taxă de rambursare a biletului în valoare de 19,99 euro, independent de rezultatul revendicării.

4.2. Pentru a asigura compensația de la compania aeriană, ClaimCompass verifică dacă cererea este eligibilă, întocmește toate documentele pentru depunerea cererii la compania aeriană, încearcă să ajungă la o soluție amiabilă și, în anumite cazuri, escaladează cererea către alte instituții (organe naționale de aplicare a legii sau organisme alternative de soluționare a litigiilor). Dacă niciuna dintre aceste măsuri nu are succes sau în cazurile în care compania aeriană respinge reprezentarea ClaimCompass, ClaimCompass va lua măsuri legale, care presupun depunerea unei cereri la o autoritate judiciară națională competentă sau transferul cererii către un reprezentant legal (avocat sau firma de avocatură). În cazul în care se iau măsuri legale și compensația este plătită, ClaimCompass percepe un comision pentru acțiune juridică, pe lângă Comisionul ClaimCompass, pentru acoperirea costurilor suplimentare ale acțiunii juridice. ClaimCompass nu percepe comisionul ClaimCompass, un comision pentru acțiune juridică sau orice alte comisioane în cazul în care compensația nu este primită cu succes.

4.3. Mărimea despăgubiri in numerar pe care fiecare client poate s-o verifice cu "Calculatorul de despăgubiri" la paginile www.claimcopmass.eu, nu reprezintă o propunere de contract finala. Prețul serviciilor ClaimCompass este scăzut din valoarea compensației plătite de compania aeriană, în cazul executării cu succes a reclamaţiei.

4.4. Pentru a continua cu succes Reclamația, ClaimCompass are nevoie de Împuternicire semnată de client, pe care o poate trimite către ClaimCompass prin intermediul formularului web, prin e-mail sau prin intermediul serviciului poștal.

4.5. În caz de informații incorecte și comportament fraudulos, cum ar fi folosirea unei semnături nevalabile sau false, ClaimCompass își rezervă dreptul de a rezilia Contractul cu efect imediat și fără o notificare prealabilă. În cazul în care Contractul este reziliat în conformitate cu acest paragraf, Clientul nu va avea dreptul la nici un fel de compensație.

5. Plata despăgubirii și comisionul

5.1. ClaimCompass primește un comision numai in cazul in care va obține cu succes despăgubirea clientului. In caz de eșec clientul nu este obligat sa plătească pentru serviciile ClaimCompass

5.2. În cazurile în care Clientul este redirectionat la ClaimCompass de către un partener terț, comisionul ClaimCompass și, dacă este cazul, comisionul pentru acțiune juridică poate fi diferit, după cum se specifică în Termenii și condițiile partenerului.

5.3. În cazul unei proceduri judecătorești care decide că clientul ar trebui să primească doar o parte din compensație, ClaimCompass deduce comisionul său doar din această sumă și nu din suma totală care a fost solicitată în fața instanței.

5.4. ClaimCompass are dreptul de a deduce comisionul ClaimCompass și, după caz, comisionul pentru acțiune juridică din valoarea totală a compensației înainte de a o transfera sau de a o plăti în alt mod către Client.

5.5. Imediat după primirea despăgubirii si reținerea comisionului, ClaimCompass este obligat ca într-o perioadă de timp cât mai scurtă să plătească clientului diferența din suma despăgubirii.

5.6. Clientul este obligat sa înainteze către ClaimCompass informațiile referitoare la contul sau bancar in vederea transferării despăgubirii. ClaimCompass este obligata sa aleagă modalitatea cea mai convenabila de a face transferul bancar, iar variantele preferate sunt transfer bancar sau PayPal. Toate taxele bancare, precum si alte taxe legate de transfer sunt în sarcina clientului.

5.7. În cazul în care compensația este primită integral de către Client, Clientul este obligat să transfere Comisionul ClaimCompass și, după caz, comisionul pentru acțiune juridică, la cerere și fără întârzieri. În cazul în care Clientul primește plăți directe sau orice altă compensație de la compania aeriană după încheierea Contractului, acesta va fi obligat să informeze imediat ClaimCompass. Comisionul ClaimCompass și comisionul pentru acțiune juridică nu sunt rambursabile. Clientul este de acord să nu perceapă nicio plată cu cardul de credit pentru serviciile prestate. În cazul în care un Client depune o rambursare sau orice altă dispută de plată, va fi considerat că încalcă prezentele Condiții de utilizare și poate face obiectul unei acțiuni de recuperare.

5.8. Dacă Clientul a furnizat informații bancare greșite sau insuficiente pentru a primi compensația sau nu a furnizat nicio informație bancară, ClaimCompass va depune eforturi rezonabile pentru a contacta Clientul și pentru a primi informațiile bancare corecte ale acestuia, inclusiv mementouri prin e-mail și alte mijloace de comunicare. Dacă Clientul nu furnizează informațiile de plată în termen de 12 luni de la prima notificare prin e-mail a ClaimCompass despre compensația primită cu succes, ClaimCompass va avea dreptul să păstreze partea din compensație care altfel ar fi trebuit transferată Clientului.

6. Drepturile si obligațiile clientului

6.1. Clientul are posibilitatea sa studieze site-ul claimcompass.eu si sa facă propuneri pentru încheiere unui acord pentru utilizarea serviciilor ClaimCompass folosind formele respective.

6.2. Clientul are dreptul sa primească informații referitor la starea cererii făcute pentru obținerea unei despăgubiri accesând profilul sau personal de pe site sau luând legătura cu ClaimCompass.

6.3. Clientul poarta întreaga răspundere pentru păstrarea numelui sau de utilizator si a parolei, precum si toate acțiunile efectuate de acestuia sau de către o terța persoana folosind numele de utilizator si parola. Utilizatorul este obligat sa anunțe imediat ClaimCompass la orice accesare neautorizata folosind numele lui de utilizator si parola, precum si întotdeauna când apărea un asemenea risc.

6.4. Fiecare client al ClaimCompass este obligat sa asiste la realizarea cu succes a procedurii de solicitare a despăgubirii, oferind informațiile, documentele si probele necesare (de exemplu tichetul de îmbarcare, rezervare). Clientul este obligat sa trimită toate informațiile utile care ar putea sa fie relevanta la dreptul lui la despăgubire, către ClaimCompass iar in cazul in care compania aeriana intra in contact direct cu el si ii trimite un înlocuitor al despăgubirii (de exemplu voucher sau talon de reducere).

6.5. După angajamentul contractual cu ClaimCompass si acordul de utilizare a serviciilor noastre, clientul este obligat sa nu mai ia legătura cu alte firme si agenți care oferă aceleași servicii. Clientul nu poate sa întreprindă de unul singur nici-o alta acțiune in justiție împotriva companiei aeriene. In cazul in care clientul dorește acesta ar putea sa ia alte masuri care nu fac parte din serviciile prestate de ClaimCompass, împotriva companiei aeriene, numai cu acordul societatii ClaimCompass.

6.6. Clientul are dreptul sa renunțe la serviciile prestate de ClaimCompass după încheierea acordului. Condițiile de renunțare sunt descrise la secția 8 din prezentele Condiții generale.

7. Drepturile si obligațiile ClaimCompass

7.1. ClaimCompass are dreptul sa refuza sa preia cazul clientului care a făcut o propunere de acord prin site-ul claimcompass.eu.

7.2. Condițiile generale pot sa fie modificate in orice moment de către ClaimCompass. ClaimCompass este obligat sa instiinteze utilizatorul/clientul referitor la modificările apărute la Condițiile generale, prin punerea in loc vizibil pe pagina www.claimcompass.eu a unui anunț cu privire la modificarea lor si sa ofere un termen de luare la cunoștința de ele.

7.3. ClaimCompass isi rezerva dreptul in orice moment sa limiteze sau sa anuleze accesul la site-ul claimcompass.eu si la serviciile oferite. ClaimCompass isi rezerva dreptul sa modifice sau sa renunte (pe o perioada de timp limitata sau permanent) la oricare element din serviciile prestate.

8. Dreptul utilizatorului de a renunța la acord

8.1. Fiecare utilizator, care a încheiat un acord cu ClaimCompass, are dreptul sa renunțe la acesta in termen de 14 zile după încheierea lui fara sa fie nevoie sa indice motivele sale de a renunța. Încetarea acordului poate sa fie înaintate către ClaimCompass sub orice forma in scris (scrisoare, e-mail) si poate sa fie scrisa in forma libera. Daca prefera clientul poate sa foloseasca si aceasta forma.

8.2. Clientul nu are dreptul sa reunte la acordul sau cu ClaimCompass, in cazul in care serviciile au dus la obtinerea cu succes a despagubirii inaintea datei instiintarii de renuntare in scris.

9. Dispoziții finale

Indiferent in ce tara se afla clientul care beneficiaza de serviciile furnizate de ClaimCompass LTD, in caz de litigii va fi aplicata legislația Republicii Bulgaria.

 

Ultima actualizare: 19.02.2020