“Клеймкомпас” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, стриктно спазва изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни.

 

I. Обхват

Целта на настоящото Уведомление за поверителност (по-нататък за краткост наричано „Уведомление/то“) е да предостави необходимата информация относно обработването на лични данни, което “Клеймкомпас” ЕООД („Клеймкомпас“, „Ние“) извършваме в рамките на дейностите, които осъществяваме чрез настоящата интернет страницата („Платформата“) и услугите, които предоставяме на нея.

Приемаме, че ако използвате Платформата, Вие сте се запознали със съдържанието на настоящето Уведомление. Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме неговото съдържание, актуалната версия на което е винаги налично на Платформата.

 

II. Информация за нас

“Клеймкомпас” ЕООД

ЕИК: 203643295 

Адрес: ул. Червена стена 4, ет. 1, жк Лозенец, 1421 София

Имейл адрес: [email protected] 

Интернет страница: www.claimcompass.eu 

 

За контакт с длъжностно лице по защита на данните: 

Адрес: ул. Червена стена 4, ет. 1, жк Лозенец, 1421 София

Имейл адрес: [email protected]   

 

III.  Информация относно надзорен орган

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: бул. ‘Проф. Цветан Лазаров’ №2, София 1592 

Имейл адрес: [email protected]

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

IV. Процеси, лични данни, цели и правни основания за обработване

Всички лични данни се обработват добросъвестно и прозрачно за конкретни и законни цели само, ако това е необходимо и съответства на приложимото европейско и национално законодателство за защита на личните данни. Обработката на лични данни е ограничена само до обема и срока, законоустановени и/или необходими за постигане на тези законни цели. 

Видът и обемът на обработваните лични данни са обусловени от процесите, във връзка с които ги събираме и използваме.

1. Регистрация на акаунт

Възможността за отправяне на искове е достъпна единствено от регистрирани потребители, създали свой акаунт в Платформата. В тази връзка, всеки желаещ да се регистрира, следва да има навършени 18 години и да предостави:

Тази информация ни е необходима, за да осъществим първоначална проверка дали, във връзка със съответния полет, имате право на обезщетение, както и да се свържем с Вас, за да Ви информираме за резултата от тази проверка и, когато е приложимо, да поискаме допълнителна информация и всички необходими документи, за да предприемем последващи действия в посока завеждане на Вашия иск.

2. Завеждане на иск

За целите на последващото завеждане на Вашата претенция пред съответната авиокомпания, а в случай на непостигане на извънсъдебно споразумение, пред национални и Европейски институции, които отговарят за прилагането на Европейския Регламент 261/2004, Клеймкомпас изискваме допълнително:

В случаите, в които предявявате иск срещу авиокомпаниите, изброени по-долу, събираме в съответствие с техните изисквания и с Известие на Европейската комисия от 09.03.2017 г. за пътниците на въздушния транспорт (достъпно тук) и копие от документ за самоличност (лична карта или паспорт) и копие на бордна карта, потвърждение за резервация или електронен билет. Документите се изискват за следните авиокомпании: Wizz Air, Air France/KLM/Delta, Cathay Pacific, Corsair, Ethiopian Airlines, Finnair, Thomson Airways, Qatar Airways, Royal Air Maroc, Saudi Arabian Airlines, Sky Express, Latam/Lan Airlines, Singapore Airlines, Turkish Airlines, Free Bird Airlines, Sunexpress, Emirates, Onur Air, Tailwind Airlines.

Обработването на горепосочените данни е необходимо, за да Ви предоставим нашите услуги, следователно се осъществява за възникването и изпълнението на договорните ни отношения с Вас, както и да изпълним всички произтичащите от тях наши законови задължения включително, но не само в областта на защита на потребителите, електронните съобщения и електронната търговия, данъчното и счетоводното законодателство, като в случай на възникнал правен спор между Вас и Клеймкомпас във връзка с договора за предоставяне на услугите - за установяване, упражняване и защита на/от рекламации и правни претенции.

Отказът да бъдат предоставени горепосочените лични данни може да доведе до невъзможност да се сключим с Вас споразумение за предоставяне на нашите услуги, да обработим Вашата претенция и да заведем от Ваше име иск за обезщетение, съответно да изпълним вменените ни законови задължения възникнали в тази връзка.

3. Осъществяване на обратна връзка

Клеймкомпас обработва лични данни, за да отговорим на Вашите запитванията, оплаквания и молби, постъпили чрез Платформата, в това число:

Ако запитването или молбата засягат въпроси, свързани с договорните Ви отношения с Клеймкомпас, обработването на тези лични данни се извършва на основание изпълнението на договор (с настоящ клиент) или за предприемането на стъпки по искане на потенциален бъдещ клиент преди сключването на договор. В останалите случаи, Клеймкомпас обработваме тази информация на основание следните легитимни интереси и цели:

В някои случаи може да Ви помолим или по Ваша собствена инициатива да оставите коментар с оценка за Клеймкомпас и нашите услуги, в който случай обработваме и публично публикуваме на Платформата:

Тази информация Клеймкомпас обработва въз основа на Вашето съгласие, демонстрирано чрез Вашите активни действия на публикуване на оценка/коментар, което може да бъде оттеглено безплатно по всяко време чрез уведомяването ни за това на посочения в началото адрес на електронна поща, без това да засяга законосъобразността на обработването, извършено до този момент.

4. Предоставяне на известия за продукти и промоции 

В случай, че се абонирате за нашия информационен бюлетин за наши актуални продукти и промоции, то Клеймкомпас обработваме адреса на Вашата електронна поща за целите на изпращането на тази информация. Обработваме тази информация въз основа на Вашето съгласие, което може да бъде оттеглено по всяко време чрез проследяване на активната връзка, съдържащата се в края на всяко получено електронно писмо, без това да засяга законосъобразността на обработването, извършено до този момент.

5. Администриране на интернет страницата

Клеймкомпас използва бисквитки и инструменти за администриране на интернет страница ни, за анализ на нейната функционалност и употреба, както и за привеждане на съдържанието ѝ в съответствие с предпочитанията на посетителите. В тази връзка могат да бъдат обработвани интернет идентификатори, които сами по себе си не съдържат данни, които биха могли да бъдат свързани с отделен посетител на интернет страницата: 

 

Когато това обработване не е съществено за правилното функциониране на интернет страницата, ние съхраняваме и/или проследяваме „бисквитки“ след получаване на Вашето съгласие за всяка конкретна категория бисквитки и целта на тяхната употреба посредством интегрирания на Платформата инструмент при Вашето първо посещение на страницата.

 

 

V. Срокове за съхранение

Съхраняваме личните Ви данни само докато същите са необходими за осъществяване на целите, за които тези лични данни са събирани и в съответствие с приложимото законодателство, включително, но не само в областта на защита на потребителите, електронните съобщения и електронната търговия, данъчното и счетоводното законодателство. Сроковете за съхраняване на различните типове лични данни с в зависимост от целта на тяхната обработка, като например:

1. Регистрация на акаунт: до момента на деактивирането му, с изключение на информацията свързана със сключените с Клеймкомпас договори за услуги;

2. Договор за услуги:

2.1. информация относно договора и неговото изпълнение: 5 години след прекратяване на договорното отношение, в съответствие с 5-годишния давностен срок за възможните претенции в тази връзка;

2.2. фактури и счетоводни документи: съгласно сроковете по чл. 12 от Закона за счетоводството;

2.3. относима счетоводна и търговска информация: съгласно сроковете по чл. 38 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

2.4. информация свързана с оплаквания / рекламации: съгласно сроковете в Раздел IV от Закона за защита на потребителите.

2.5. информация, свързана с възникнал правен спор между Вас и Клеймкомпас: за срока, необходим за предприемане на съответни действия и установяване, упражняване или защита на правни искове.

3. Обратна връзка: 

3.1. за срока, необходим за администриране и отговор на съответната комуникация, освен ако по-нататъшно съхранение не е необходимо за установяването или упражняването на правни претенции/искове или за защитата срещу правни претенции/искове;

3.2. в случай, че сте се свързали с нас и по каквато и да е причина не се е стигнало до финално сключване на договор и предоставяне на услуги: за срок не по-дълъг от 6 месеца.

3.3. в случай, че сте оставили свой коментар и/или оценка за Клеймкомпас: до оттегляне на Вашето съгласие.

4. Предоставяне на известия за продукти и промоции: до оттегляне на Вашето съгласие.

5. Администриране на Платформата: в съответствие с валидността на съответната „бисквитка“ съгласно описаното в Политиката за бисквитки по-надолу.

 

VI. Споделяне на лични данни

Клеймкомпас използва услугите на трети страни за подпомагане на определени дейности. В тази връзка, можем да разкрием лични данни на следните страни:

Услуга/ Продукт Платформа Процес
Intercom Intercom Управление на електронната кореспонденция с клиенти
Mailchimp Mailchimp Управление на имейл кампании
Mautic Microsoft Azure Управление на имейл кампании
Sendgrid Sendgrid Изпращане на електронна кореспонденция
Skype Skype Свързване с клиенти
Typeform Typeform Събиране на отговори на формуляри и анкети
Google Apps Google Apps Изпращане на електронна кореспонденция
Trustpilot Trustpilot Управление на потребителски оценки и ревюта

 

Клеймкомпас използвa сървъри на Microsoft Azure, разположение в Европейския съюз/Европейската икономическа зона. Въпреки това, във връзка с някои процеси, както и някои инструменти, е възможно Ваши данни да бъдат прехвърлени извън рамките на Европейския съюз/Европейската икономическа зона. Обмен на лични данни се осъществява само при подходящи гаранции за осигуряване на адекватно ниво на защита и спазване на всички разпоредби на приложимото законодателство по отношение на обмена. Така например, наличието на решение на Европейската комисия относно осигуряването на адекватно ниво на защита по отношение на територия и/или конкретен сектор по местонахождение на третата страна – получател удостоверява подходящи нива на защита и гаранции за Вашите данни. Също така членството на компании по „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ“ (Щит за лични данни) осигурява адекватно ниво на защита на данните при прехвърлянето им в САЩ. Пълният текст на рамката за личните данни между ЕС и САЩ може да бъде открит тук. В други случаи или в допълнение към Щита за лични данни съответните доставчици използват стандартните договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия. Повече за тях може да научите тук.

 

Платформа Компания Политика за поверителност Подходящи гаранции
Microsoft Azure Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 USA Достъпна тук Щит за лични данни
Intercom Intercom, Inc., 55 2nd Street, 4th Fl., San Francisco, CA 94105, USA Достъпна тук Щит за лични данни
Mailchimp

The Rocket Science Group LLC

675 Ponce De Leon Ave NE Ste 5000

Atlanta, GA, 30308-2172  USA

 

Достъпна тук Щит за лични данни
Sendgrid Twilio Inc., 375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 9410 Достъпна тук Щит за лични данни
Skype Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 USA Достъпна тук Щит за лични данни
Typeform Typeform SL, C/Bac de Roda, 163 (Local), 08018 – Barcelona, Spain Достъпна тук Стандартни договорни клаузи (когато е приложимо)
Google Apps Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, U.S. Достъпна тук Щит за лични данни
Trustpilot Trustpilot, Inc., 245 5th Avenue, 4th floor, New York, NY 10016, USA. Достъпна тук Стандартни договорни клаузи (когато е приложимо)

 

VII: Права във връзка със защитата на лични данни

Правата, които Вие притежавате във връзка със защитата на личната Ви информация са както следва:

1. Право на информация: да бъдете уведомени за събирането и използването на личните Ви данни, каквато е и целта на настоящето Уведомление за поверителност.

2. Право на достъп: да изискате безплатно информация дали свързани с Вас лични данни се обработват, включително, но не само информация относно обработващи страни, категориите данни, произход, цел, правно основание и срок на обработка.

3. Право на коригиране: да поискате коригиране на непълни, неточни, неуместни или остарели данни.

4. Право на изтриване: да изискате Ваши данни да бъдат изтрити, ако:

4.1. са обработвани неправомерно; 

4.2. са вече ненужни с оглед целите на обработването им; 

4.3. е оттеглено съгласието, в случай че то е послужило като основание за обработването и липсва друго правно основание за обработване;

4.4. ако сте възразили срещу обработването на личните Ви данни, извършвано за целите на легитимните интереси на Клеймкомпас и не съществуват законни основания за обработването, които да имат преимущество в полза на обработването; 

4.5. ако законоустановеният срок на запазване на лични данни според съответното законодателство е изтекъл;

4.6. ако има указание за заличаването на лични данни от съд или компетентен надзорен орган.

5. Право на ограничаване: да поискате ограничаване на личните данни ако:

5.1. Вие оспорвате точността на личните данни - за срока на тяхната проверка; 

5.2. обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на обработването им;

5.3. Клеймкомпас не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на правни претенции; 

5.5. възразили сте срещу обработването на личните Ви данни с цел директен маркетинг; 

5.6. при проверка дали легитимните интереси на Клеймкомпас имат преимущество пред Вашите интереси.

6. Право на възражение: да възразите на основания, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу обработването на лични данни:

6.1. извършвано за целите на легитимните интереси на Клеймкомпас.

6.2. срещу обработване за целите на директен маркетинг. 

7. Право на възражение срещу автоматизирано вземане на решения, включително профилиране: да възразите срещу решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или Ви засяга съществено по подобен начин.

8. Право на преносимост на данните: да поискате да Ви предоставим личните данни, които съхраняваме, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, при условие че същите се обработват въз основа на Вашето съгласие или договор и обработването се извършва автоматизирано. 

9. Право на оттегляне на съгласие за обработване: да оттеглите съгласието си, когато такова е предоставено за обработването на лични данни, по всяко време, без дължими такси, като оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

10. Право на защита: да потърсите защита като:

10.1. подадете жалба до Комисията за защита на личните данни;

10.2. образувате дело пред съответния компетентния съд.

 

VIII. Контакт с Клеймкомпас

При възникнали въпроси относно защитата на лични данни, можете да се свържете с нас на данните за контакт, посочени по-горе.

За да упражните някое от горепосочените права, Вие следва да отправят своето искане лично или чрез пълномощник:

Независимо от формата на заявяване, за да бъде прието и обработено искането, то следва да съдържа:

Искане, отправено по електронен път, следва да бъде надлежно електронно подписано по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Клеймкомпас можем да поискаме допълнителна информация, необходима за потвърждаването на самоличността на заявителя.

 

Политика за бисквитките

Използваме „бисквитки“, за да персонализираме съдържанието и рекламите, да предоставяме функции и да анализираме трафика и начина, по който използвате настоящата интернет страницата („Платформата“). 

В обхвата на някои от използваните бисквитки и инструменти попадат всички посетители на Платформата, независимо дали същите са регистрирани или не. 

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате Платформата. Те подпомагат нейното правилно опериране и визуализация, позволяват запаметяването на въведени предпочитания (напр. потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за визуализация) за определен период от време и дават възможност за генериране на определена анонимизирана статистическа информация за употребата на Платформата. 

Някои бисквитки са необходими за правилното функциониране на Платформата, поради което не могат да бъдат деактивирани. Когато използването на бисквитките не е съществено за функционирането и предоставяне на нашите услуги, “Клеймкомпас” ЕООД използва бисквитки, съответно проследяваме генерираната от тях информация след получаване на Вашето съгласие посредством интегрирания на Платформата инструмент за управление на бисквитките.

Видове бисквитки

По отношение на времетраенето, „бисквитките“ могат да бъдат:

По отношение на източника, „бисквитките“ могат да бъдат:

По отношение на функционалностите, „бисквитките“ могат да бъдат:

Бисквитки, използвани от платформата

Повече информация за конкретните бисквитки, използвани на Платформата е налична в интегрирания инструмент за управление на бисквитките, който може да достъпите тук.

Управление на бисквитки

Вие може да управлявате/изтривате бисквитки от Вашето устройство по всяко време чрез интегрирания на Платформата инструмент за управление на бисквитките, както и да блокирате бъдещата им употреба като измените настройките на браузъра да отказва използването на част или всички бисквитки. Повече информация относно бисквитките и как да бъдат деактивирани е налична на www.allaboutcookies.org.

Информация относно управлението на бисквитки според избрания браузър може да бъде открита по-долу:

Google Chrome

Microsoft Edge

Mozilla Firefox

Opera

Microsoft Internet Explorer

Apple Safari

Премахването/блокирането на всички бисквитки обаче може да намали функционалността на Платформата и/или да ограничи напълно или частично достъпа до него.

Дата на последно обновяване: 10.06.2020