Монреалската конвенция от 1999 г. установява общи правила за компенсиране на пътниците при международни полети между участващите държави. Днес повече от 120 държави са се присъединили и са ратифицирали конвенцията.

   Монреалската конвенция: Вашите права на международни полети

   Монреалската конвенция позволява на пътници на международни полети да потърсят обезщетение при проблем с полета или изгубен багаж. Научете повече за правата си при международни полети.

    

   Кои полети са покрити от Монреалската конвенция?

   Монреалската конвенция е ратифицирана от 120 държави и е приложима при международни полети. Това включва полети между страните членки, както и вътрешни полети в рамките на една страна членка, които включват прекачване в друга държава, без значение дали тази държава е ратифицирала Монреалската конвенция. 

    

   Маршрут на полета Планирани прекачвания Приложимост на
   Монреалската конвенция?
   От страна членка до друга страна членка Без значение Да
   Само в границите на една страна членка Не Не
   Само в границите на една страна членка Да, в друга страна членка Да
   Само в границите на една страна членка Да, в страна, която не е членка  Да

    

   Например:

   • Полет от Русия до Тайланд (и двете страни са членки): влиза в обхвата на Монреалската конвенция
   • Вътрешен полет в Китай без прекачване: не влиза в Монреалската конвенция
   • Полет от Китай до Китай с прекачване в Тайланд (членка на конвенцията): влиза в обхвата на Монреалската конвенция 
   • Полет от Китай до Китай с прекачване във Виетнам (не е членка): покрива се от Монреалската конвенция 

    

   Монреалската конвенция и проблеми с международни полети

   Конвенцията покрива проблеми с полета, сред които закъснял и отменен полет, както и отказан достъп до борда. Според нея, авиокомпанията може да бъде отговорна за вреди, причинени вследствие на проблема с полета.

   За разлика от Европейски Регламент 261/2004, пътниците могат да изискат обезщетение само при "вреди". Например, това включва направени допълнителни разходи за нощувки и транспорт по време на изчакване на нов полет след отмяна на планираното пътуване.

   “Причинените вреди” могат да се интерпретират по различни начини. Повечето страни признават финансовите загуби и физическите наранявания като поражения, но не и психологичния стрес, причинен от закъснението. В случай, че сте претърпели вреди по време на полета или след него, може да подадете иск за обезщетение. 

   В случаите на смърт или телесна повреда на пътник, причинена след инцидент на борда на самолета (например при излитане и кацане), авиокомпанията дължи обезщетение според Конвенцията.

   Монреалската конвенция не е приложима, когато проблемът с полета е бил вследствие на непредвидени обстоятелства. Такива случаи включват неблагоприятни метеорологични условия, ограничения на въздушното движение, заплахи за сигурността, политически размирици и др. Авиокомпанията не е длъжна да обезщетява засегнатите пътници, ако докаже, че е взела всички разумни мерки за предотвратяване на закъснението или отмяната.

    

   Монреалската конвенция и обезщетение за закъснял полет

   В случай, че сте претърпели вреди по време на полета или след него, може да подадете иск за обезщетение. Международният валутен фонд е създал специална валута, наречена Special Drawing Rights (SDR), за да изчислява размера на обезщетението. Към декември 2017, обменния курс е: 

   1 EUR = 0,84 SDR

   1 USD = 0,70 SDR

   Може да проверите обменния курс тук.

   Монреалската конвенция Ви позволява да предявите иск за обезщетение в размер до 4694 SDR за вреди от закъснял полет.

   В случай на смърт или телесна повреда, авиокомпанията може да дължи до 100000 SDR на пътник.

    

   Как да подам иск за обезщетение при проблем с международен полет?

   За да започнете иск, трябва да имате доказателство за причинени вреди, на база на които искате обезщетение. Уверете се, че предоставяте всички доказателства за направени разходи.

   В допълнение, запазете всички пътни документи за полета си и/или алтернативни полети (резервация, бордна карта, билет), както и таг за багаж.

   Опитайте се да научите повече за причината за проблема с полета и, ако е възможно, да изискате писмено потвърждение за случилото се на летището.

    

   Колко дълго след полета мога да подам иск за обезщетение?

   Монреалската конвенция Ви позволява да подадете иск за вреди до 2 години след датата на полета. Въпреки това препоръчваме да подадете иска си възможно най-скоро след закъснението.

   Научете повече за правата си при закъснение или отмяна на полета, както и при отказан достъп до борда.

    

     Монреалската конвенция и проблеми с багажа

     Конвенцията покрива всякакви проблеми с багаж, стига багажът да не е бил първоначално дефектен или повреден, или проблемът с него да е бил причинен по вина на пътника.

     Повреден багаж

     Авиокомпанията трябва да замени повредения Ви багаж с нов, ако повредата е възникнала докато багажът е бил под отговорността на превозвача.

     Закъснял багаж

     Ако багажът Ви се забави, авиокомпанията трябва да Ви осигури най-важните предмети (като тоалетни принадлежности и дрехи) или да Ви възстанови разходите за закупуването им докато чакате багажа. 

     Загубен багаж

     В случаи на загубен багаж, авиокомпанията трябва да изплати обезщетение за куфара и неговото съдържание (ако предоставите доказателства за наличието на дадени предмети в багажа и тяхната стойност). Имайте предвид, че закъснели с над 21 дни багажи се считат за изгубени (дори в последствие да се намерят и върнат при Вас).

      

     Монреалската конвенция и обезщетение за проблем с багаж

     Валутата Special Drawing Rights (SDR) е създадена от Международния Валутен Фонд за изчисляване на размера на обезщетението при проблем с багажа. Към датата 1 декември 2017 г., обменният курс е:

     1 EUR = 0,84 SDR

     1 USD = 0,70 SDR

     Може да проверите обменния курс тук.

     Според Монреалската конвенция, можете да получите обезщетение до 1131 SDR на пътник при проблем с багажа. Ако стойността на куфара и вещите в него са на по-висока стойност, конвенцията препоръчва да декларирате багажа на летището преди полета. Тогава можете да направите и допълнителна застраховка към билета си, която да покрие по-високо обезщетение, ако нещо се случи.

     Когато става въпрос за възстановяване на разходи за принадлежности, които са се намирали в багажа, авиокомпаниите често взимат предвид времето, през което те са били използвани, и намалява стойността им. Някои от принадлежностите могат да се сметнат и за толкова стари или използвани, не за тях да не се присъди възстановяване на цената им. Не забравяйте, че авиокомпанията носи отговорност за всички предмети, които вземете със себе си в своя багаж.

      

     Как да подам иск за обезщетение при проблем с багажа си?

     Това да направите пълен списък на принадлежностите си, особено ако не сте очаквали багажът Ви да бъде изгубен, е трудно.

     Препоръчваме Ви да направите снимки на съдържанието на багажа си преди да тръгнете към летището. Съща така би било от ползва, ако пазите касови бележки или фактури за предмети на по-висока стойност, които да докажат каква е тяхната цена в последствие. Без такива документи, авиокомпанията ще се опита максимално да намали стойността на принадлежностите Ви.

     Пазете и всички пътни документи като потвърждение за резервация, електронен билет, бордна карта и таг за багаж.

     Ако е възможно, изискайте писмено потвърждение за проблема с багажа от служителите на летището.


     Колко време след проблема с багажа си мога да изискам обезщетение?

     Повреден багаж

     Монреалската конвенция Ви дава срок от 7 дни да подадете иск за обезщетение от авиокомпанията. Съветваме Ви винаги да разглеждате багажа си за повреди след получаването му и да подадете оплакване още на летището, ако има нередност.

     Закъснял багаж

     Ако багажът Ви липсва от лентите за получаване след кацане, информирайте авиокомпанията още на място. Служителите на летището ще Ви предоставят писмено потвърждение и ще Ви помолят да попълните формуляр. От тази дата започват да текат 21 дни, в които можете да подадете иск за обезщетение според Монреалската конвенция.

     Загубен багаж

     Ако закъснелият Ви багаж не се появи до 21 дни или ако авиокомпанията Ви информира, че не може да го намери, той се смята за изгубен. От този момент имате 2 години, в които да подадете иск за обезщетение на база на Монреалската конвенция.

     Ако искате да видите пълният текст на конвенцията, кликнете тук.