Отказаният достъп до борда може да означава провалено пътуване. За щастие, има закони и регламенти, които разпореждат обезщетение за засегнатите самолетни пътници. Научете повече за правата си като пътник.

   Отказан достъп до борда: какви са правата Ви?   

        
   Случаите на търговско претоварване (overbooking) се срещат по-често, отколкото ни се иска. Макар и да няма какво да направите в момента, в който разбирате, че на самолета няма място за Вас, можете да научите повече за правата си в последствие в следващите редове.

    

   Отказан достъп до борда на полети в ЕС


   През 2004 година Европейският Парламент и Съвета създават Регламент 261 (или ЕО №261 за по-кратко), който установява общите права за обезщетение и грижа за пътниците в случай на отказан достъп до борда. Размерът на обезщетението, което пътниците могат да искат в зависимост от разстоянието на полета, е от 250 до 600 евро. 

    

   Кои полети спадат под Регламента? 

        
   Европейски Регламент 261/2004 включва полети във въздушното пространство на Европейския съюз, както и Исландия, Норвегия, Швейцария и най-отдалечените Европейски региони - Френска Гвиана и Мартиника, Майот, Гваделупа и Реюнион, Свети Мартин, Мадейра, Азорските острови и Канарските острови.


   Всички полети, излитащи от Европейския съюз, се включват в Регламента (независимо дали полетът е от една в друга държава в ЕС или от ЕС към друга държава). Полети, които излитат извън рамките на Европейския съюз, но са обвързани с Европейския съюз, се включват в Регламента само, ако са оперирани от авиокомпания със седалище в ЕС. Най-общо:

    

    Маршрут на полета  Авиокомпания със седалище
   в ЕС
    Авиокомпания със седалище
   извън ЕС   
   От ЕС към ЕС

   В обхвата на Регламента

   В обхвата на Регламента
   От ЕС към страна извън ЕС

   В обхвата на Регламента

   В обхвата на Регламента
   От страна извън ЕС към ЕС

   В обхвата на Регламента

   От държава извън ЕС до държава извън ЕС   
   От държава извън ЕС до държава извън ЕС   

   От държава извън ЕС до държава извън ЕС   

   От държава извън ЕС до държава извън ЕС   

    

   Нека разгледаме няколко примера. Да кажем, че летите:

   • от Милано до Париж: полетът е в обхвата на Регламента, независимо от авиокомпанията
   • от Рим до Ню Йорк с American Airlines: полетът е в обхвата на Регламента, независимо, че се изпълнява от авиокомпания, която не е европейска
   • от Торонто до Амстердам с KLM: полетът влиза в обхвата на Регламента независимо, че излита от държава извън ЕС, защото се оперира от европейска авиокомпания
   • от Торонто до Амстердам с Air Canada: полетът е извън обхвата на Регламента, защото излита от държава извън ЕС и е опериран от авиокомпания, чието седалище не е в ЕС

    

   Най-лесният начин да разберете, дали полетът, при който Ви е бил отказан достъп до борда, е в обхвата на Регламента и дали имате право на обезщетение, е да използвате нашата кратка форма.

     В кои случаи на отказан достъп до борда имам право на обезщетение?


     За да се прилага Регламента, трябва да не сте се отказвали от мястото си в самолета доброволно. В случаи, в които се откажете от мястото си в замяна на ваучер за пътуване, мили или парично обезщетение на място, нямате право на допълнително обезщетение.

     Няма да имате право на обезщетение и в тези случаи:

     • Не сте се чекирали на време*
     • Не сте били на изхода за отвеждане към самолета на време*
     • Не сте разполагали с необходимите документи за пътуване (бордна карта, паспорт, виза, други документи)
     • Създали сте опасност за сигурността или здравето на други пътници

     * "На време" означава времето, определено от авиокомпанията. Тази информация е на разположение в сайта на превозвача и обикновено се посочва в потвърждението за резервация и/или на бордната карта.


     С други думи, случаят Ви е покрит от Европейски Регламент 261/2004, ако Ви е бил отказан достъп до борда заради търговско претоварване против волята Ви. Това обикновено се случва, ако авиокомпанията е продала повече билети, отколкото има свободни места в самолета, за да компенсира за пътници, които няма да се появят за полета.


     Най-лесният начин да разберете, дали полетът, при който Ви е бил отказан достъп до борда, е в обхвата на Регламента и дали имате право на обезщетение, е да използвате нашата кратка форма.

      

     Какъв е размерът на обезщетението, за което мога да подам иск? 


     Размерът на обезщетението за отказан достъп до борда варира между 250 и 600 евро и зависи от разстоянието между летището на излитане и крайната дестинация. Таблицата по-долу показва сумите, за които може да претендирате. 

      

     Разстояние

     Размер
          на обезщетението     

     Полет до 1500 км

     €250

     Полет в рамките на ЕС над 1500 км

     €400

     Полет извън ЕС между 1500 и 3500 км        

     €400

     Полети извън ЕС над 3500 км

     €600

      

     Добрата новина е, че авиокомпанията би трябвало да Ви плати обезщетението веднага след отказа за качване в самолета. Като допълнение, имате право да получите и алтернативен транспорт до крайната си дестинация.

      

     А ако имам прекачвания? 


     Ако пътуването Ви се състои от повече полети, размерът на обезщетението ще зависи от няколко фактора:

     • Всички полети трябва да са на една резервация
     • Полетите трябва да имат право на обезщетение според горната секция "В кои случаи на отказан достъп до борда имам право на обезщетение?"
     • Размерът на обезщетението завиди от разстоянието на полетите

     При изчисляване на разстоянието се взима предвид полетът, при който е отказан достъп д борда, както и:

     • Полет(и), които го следват, независимо дали са оперирани от същата авиокомпания или не
     • Предишен полет/полети, ако са оперирани от авиокомпанията, отговорна за отказания достъп до борда

      

     Например, представете си, че сте пътували от София до Торонто с прекачвания в Рим и Париж (всички полети са на една резервация). 

     Отказали са и достъп до борда на полет от Рим до Париж, опериран от Alitalia, и пропускате прекачването си към Париж - Торонто с Air France. Размерът, който ще използваме за изчисляване на обезщетението, е между Рим и Торонто, макар и Alitalia да не е оперирала последния полет. Размерът на обезщетението е 600 евро.


     Нека си представим и полет от София до Париж с прекачване в Рим (на една резервация). Отказват Ви достъп до борда на полета от Рим до Париж, опериран от Alitalia. Ако Alitalia е опериращата авиокомпания на първия полет (София - Рим), дължимото обезщетение е 400 евро за цялото разстояние от София до Париж. Ако, обаче, първият полет е опериран от друга авиокомпания, обезщетението е 250 евро, тъй като София е на по-малко от 1500 км въздушно разстояние от Рим. 

      

     Възможно е някои Европейски съдилища да интерпретират Регламента различно. Най-лесният начин да проверите правото си на обезщетение за отказан достъп до борда, е да използвате нашия Калкулатор на обезщетение.

      

     Имайте предвид, че във всички случаи, в които полетите са резервирани отделно (на отделни резервации), нямате право на обезщетение.


     За да обобщим, когато имате прекачване на същата резервация, сумата на обезщетението се пресмята на база общото разстояние между началната точка на излитане и крайната дестинация, независимо от това колко прекачвания има между тях. Авиокомпанията, причинила нарушението, носи отговорност и трябва да изплати обезщетение.

      

     С какви документи трябва да разполагам, за да подам иск за обезщетение? 

      

     Както споменахме, авиокомпанията би трябвало да Ви изплати обезщетение още на място на летището. За съжаление, в повечето случаи това не се случва. 


     Дори и да имате напълно валиден иск, авиокомпаниите ще се опитат да намерят начин да го отхвърлят. Един пример за това е изискването за допълнителна информация като бордна карта, етикет на багажа и други пътни документи. Макар и авиокомпанията реално да разполага с личната Ви информация като пътник на полета, Регламент 261/2004 й позволява да изисква определена информация преди да приеме иска Ви. За да повишите шансовете си за успех, уверете се, че пазите информация за полета и резервацията си след пристигането на крайната си дестинация. 

     • Запазете всички документи, свързани с полета и и/или алтернативни полети. Това включва бордна карта, електронен билет, потвърждение на резервацията, етикет на багажа и др. Добре е да съхраните и касовите бележки/ фактурите за допълнителни разходи, направени в резултат от отказания достъп до борда. Поискайте и писмено потвърждение, че не сте се отказали от мястото си доброволно.
     • Опитайте се да разберете дали наистина е имало търговско претоварване или е на лице друга причина за отказването на достъп.

       Колко време след полета мога да подам иск за обезщетение? 


       В зависимост от държавата, където е седалището на авиокомпанията, има определени времеви ограничения за подаване на иск (срок на давност). 


       Например, давността за подаване на иск във Великобритания е 6 години. Това означава, че ако сте летели от или до Великобритания, можете да подадете иск за полет, който се е състоял преди 6 години. По-долу може да намерите списък с давността при подаване на иск в различните държави: 

        

          Държава    Срок на давност      Държава    Срок на давност
          Австрия    3 години      Латвия    2 години
          Белгия    1 година      Литва    3 години
          България    3 години      Люксембург    10 години
          Хърватия    3 години      Малта    Без ограничение
          Кипър    6 години      Холандия    2 години
          Чехия    3 години      Норвегия    3 години
          Дания    3 години      Полша    1 година
          Естония    3 години      Португалия    3 години
          Финландия    3 години      Румъния    3 години
          Франция    5 години      Словакия    2 години
          Германия    3 години      Словения    2 години
          Гърция    5 години      Испания    5 години
          Унгария    5 години      Швеция    3 години
          Исландия    2 години      Швейцария    2 години
          Ирландия    6 години      Великобритания    6 години
          Италия    26 месеца        

        

       На какво друго имам право според Регламент 261/2004, ако ми бъде отказан достъп до борда?


       Освен правото да поискате парично обезщетение за отказания достъп до борда, според Регламента имате и други права. 

        

       Право на връщане на сумата на билета или премаршрутиране


       Освен парично обезщетение за загубеното време и причиненото неудобство от отказания достъп до борда можете да имате право и на:

       • Пълно или частично връщане на сумата на билета, плюс безплатно връщане до първоначалната Ви дестинация на излитане.
       • Най-скорошният възможен начин да стигнете до крайната си дестинация. Ако няма такъв полет, авиокомпанията трябва да заплати за алтернативен транспорт (автобус, влак или нещо друго).
       • Нов билет до крайната Ви дестинация за друга дата.

       Тези допълнителни права не повлияват на сумата на парично обезщетение, което авиокомпанията дължи. Препоръчваме Ви да не приемате travel мили или ваучери на стойността на паричното обезщетение.

        

       Право на грижа


       Ако сте принудени да седите на летището заради отказан достъп до борда, авиокомпанията трябва да се погрижи за Вас. Имате право на безплатна храна и напитки по време на изчакването, както и достъп до телефон и интернет. Ако се наложи да пренощувате при по-продължително закъснение (обикновено повече от 6 часа), авиокомпанията трябва да Ви осигури хотелска стая или място, където да отседнете, както и трансфер от и до летището. Отново, тези права зависят от продължителността на забавянето до следващия Ви полет. 


       Много пътници бъркат тези допълнителни права с обезщетение. Имайте предвид, че двете неща са напълно отделни. Дори авиокомпанията да е платила за хотел и храна, все още имате право на парично обезщетение в пълен размер.

        

       Промяна на класата в самолета 


       Когато единствените налични места на алтернативния полет са разположени в по-висока класа от тази, която изначално сте закупили, авиокомпанията няма право да изисква доплащане. Ако, обаче, е трябвало да летите в първа класа, а в крайна сметка по време на алтернативния полет сте настанени в икономичната класа, имате право да поискате възстановяване на парите, вариращо между 35% и 75% от първоначалната цена на билета Ви. 

        

       Мога ли да претендирам за допълнително обезщетение? 


       Разбира се! Подаването на иск за обезщетение според Европейски Регламент 261/2004 не възпрепятства търсенето на по-голямо обезщетение за причинени вреди или изпуснати ползи. Въпреки, че процедурите са много различни, някои пътници опитват да потърсят правата си срещу авиокомпанията за щети, които са причинени от отказан достъп до борда. Перфектен пример за това би била пропускането на важна бизнес среща. 

       За съжаление, ако сте се съгласили да се откажете от мястото си в самолета доброволно, не можете да търсите обезщетение.


       Най-лесният начин да разберете, дали полетът, при който Ви е бил отказан достъп до борда, е в обхвата на Регламента и дали имате право на обезщетение, е да използвате нашата кратка форма.


       Научете повече за Регламент 261/2004 и Вашите права в ЕС.

         Отказан достъп до борда при полети в САЩ 

          

         И в САЩ търговските претоварвания не са рядкост. Авиокомпаниите имат тази практика, за да компенсират за пътници, които не се появяват за полета, и да максимизират печалбите си от продадени билети. Пособно на ЕС, американските закони дават на пътниците права в случай на отказан достъп до борда. Научете повече за своите права като пътник в САЩ.

          

         Кои полети спадат под американските регламенти?

          

         Регламентът за права на пътниците в САЩ покрива два вида отказан достъп до борда:

         • При вътрешни полети, оперирани от американска авиокомпания
         • При международни полети, излитащи от САЩ

         Ако Ви е отказан достъп до борда извън САЩ, нямате право на обезщетение.

          

            Маршрут на полета                    

            Оперираща авиокомпания   

            Обезщетение според регламента в САЩ    

            Вътрешен полет в САЩ

            Без значение

            Да

            Полет от САЩ до чужбина

            САЩ

            Да

            Полет от САЩ до чужбина

            Извън САЩ

            Да

            Полет от чужбина до САЩ

            САЩ

            Не

            Полет от чужбина до САЩ

            Извън САЩ

            Не

          

         Например:

         • Полет от Ню Йорк до Лос Анджелис: покрива се
         • Полет от Ню Йорк до Лондон, опериран от Delta: покрива се
         • Полет от Ню Йорк до Лондон, опериран от British Airways: покрива се
         • Полет от Лондон до Ню Йорк, опериран от Delta: не се покрива
         • Полет от Лондон до Ню Йорк, опериран от British Airways: не се покрива

          

         Всеки случаи на отказан достъп до борда ли се покрива от регламента в САЩ?


         Имате право на обезщетение само, ако отказът на достъп до борда е бил в следствие на търговско претоварване и не сте се отказали от мястото си доброволно.

          

         Какъв е размерът на обезщетението, за което мога да подам иск? 

          

         Ако случаят Ви отговаря на изброените критерии, размерът на обезщетението ще зависи от:

         • Дали полетът е международен или вътрешен за САЩ
         • Времето на пристигане на крайната Ви дестинация, ако Ви е предложен алтернативен полет
         • Цената на билета Ви

         Да обобщим:

          

            Вид полет

            Закъснение на крайната дестинация в сравнение с планираното

            0-1 час

             1-2 часа

            2-4 часа

            Повече от 4 часа

            Вътрешен

         Нямате право на обезщетение

         200% от цената на
         билета Ви в една
         посока (максимум $675)

         400% от цената на
         билета Ви в една
         посока (максимум $1350)

         400% от цената на
         билета Ви в една
         посока (максимум $1350)

            Международен     

         Нямате право на обезщетение

         200% от цената на
         билета Ви в една посока (максимум $675)

         200% от цената на
         билета Ви в една посока (максимум $675)

         400% от цената на
         билета Ви в една посока (максимум $1350)

          

         Ако авиокомпанията не Ви предостави алтернативен транспорт, имате право на 400% от цената на билета Ви в една посока (максимум $1350).

         Освен това, ако сте закупили допълнителни услуги (специално място, чекиран багаж и др), но не ги получите на новия си полет, авиокомпанията трябва да Ви възстанови направените разходи.

         В случаи, в които билетът Ви няма цена (например е бил закупен с travel мили или ваучер), обезщетението ще се изчисли на база на цената на най-евтиния билет, продаден за същата класа на Вашия полет. Представете си, че сте получили безплатен билет за първа класа и Ви бъде отказан достъп до борда. Ако най-евтиният билет за място в първа класа е бил продаден за $400, обезщетението Ви ще бъде пресметнато на тази база.

         Имайте предвид, че авиокомпанията може да Ви предложи безплатен билет или ваучер за следващ полет вместо обезщетение (чек или пари в брой) на летището. Имате право да настоявате за парично плащане, ако го предпочитате пред ваучер или билет. 

          

         С какви документи трябва да разполагам, за да подам иск за обезщетение?

          
         Запазете всички документи, свързани с полета и и/или алтернативни полети. Това включва бордна карта, електронен билет, потвърждение на резервацията, етикет на багажа и др. 
         Пазете и доказателства за допълнителни разходи, направени в следствие на отказания достъп до борда.

         US Department of Transportation задължава всички авиокомпании да издават документ на засегнати пътници, в който се удостоверява отказания достъп до борда. В него се съдържа подробно описание на правата Ви.

         Пазете този документ, тъй като той доказва наличието на отказан достъп до борда, дори и ако авиокомпанията не може да намери информация по резервацията Ви впоследствие.

          

         Колко време след полета мога да подам иск за обезщетение? 

          

         Това зависи от общите условия на авиокомпанията, които можете да проверите на сайта им. Препоръчваме Ви да подадете иск веднага след случилото се.

         Ако авиокомпанията Ви предложи чек на място, но искате да преговаряте за по-голямо обезщетение, имате 30 дни да решите дали приемате чека.

          

         Научете повече за пътническите си права в САЩ

          

         Отказан достъп до борда на международни полети


         Подобно на Регламент 261/2004, Монреалската конвенция от 1999 г. установява общи правила за компенсиране на пътниците при международни полети между участващите държави. Днес повече от 120 държави са се присъединили и са ратифицирали конвенцията. 

          

         Кои полети спадат под Конвенцията?

          

         Монреалската конвенция е приложима при международни полети. Това включва полети между страните членки, както и вътрешни полети в рамките на една страна членка, които включват прекачване в друга държава, без значение дали тази държава е ратифицирала Монреалската конвенция. 

          

         Маршрут на полета Планирани прекачвания Приложимост на Монреалската конвенция?
         От страна членка до друга страна членка Без значение Да
         Само в границите на една страна членка Не Не
         Само в границите на една страна членка Да, в друга страна членка Да
         Само в границите на една страна членка Да, в страна, която не е членка  Да

          

         Например:

         • Полет от Русия до Тайланд (и двете страни са членки): влиза в обхвата на Монреалската конвенция
         • Вътрешен полет в Китай без прекачване: не влиза в Монреалската конвенция
         • Полет от Китай до Китай с прекачване в Тайланд (членка на конвенцията): влиза в обхвата на Монреалската конвенция 
         • Полет от Китай до Китай с прекачване във Виетнам (не е членка): покрива се от Монреалската конвенция 

          

         Всички случаи на отказан достъп до борда ли се покриват от Монреалската конвенция?


         Подобно на регламентите в ЕС и САЩ, Монреалската конвенция покрива само случаи на отказан достъп до борда в следствие на търговско претоварване. 

         Нямате право на обезщетение в следните случаи:

         • Не сте се чекирали на време*
         • Не сте били на изхода за отвеждане към самолета на време*
         • Не сте разполагали с необходимите документи за пътуване (бордна карта, паспорт, виза, други документи)
         • Създали сте опасност за сигурността или здравето на други пътници
         • Отказали сте се от мястото си в самолета доброволно

         * "На време" означава времето, определено от авиокомпанията. Тази информация е на разположение в сайта на превозвача и обикновено се посочва в потвърждението за резервация и/или на бордната карта.

          

         Каква е сумата на обезщетението, за което мога да подам иск при международни полети?

          

         За разлика от Регламента в ЕС, при Монреалската конвенция отказаният достъп до борда не Ви гарантира право на обезщетение. Монреалската конвенция покрива само “вреди” в резултат на него. 

         “Причинените вреди” могат да се интерпретират по различни начини. Повечето страни признават финансовите загуби и физическите наранявания като поражения, но не и психологичния стрес, причинен от отказан достъп до борда.

         В случай, че сте претърпели вреди по време на полета или след него, може да подадете иск за обезщетение. Международният валутен фонд е създал специална валута, наречена Special Drawing Rights (SDR), за да изчислява размера на обезщетението. Към декември 2017, обменния курс е: 

         1 EUR = 0,84 SDR

         1 USD = 0,70 SDR

         Може да проверите обменния курс тук.

         Монреалската конвенция Ви позволява да предявите иск за обезщетение в размер до 4694 SDR за вреди от закъснял полет.

          

         Какви документи ми трябват, за да започна иска си на база на Монреалската конвенция?

          

         Уверете се, че пазите всички пътни документи (потвърждение за резервация, електронен билет, бордна карта). Запазете и доказателства за направени допълнителни разходи вследствие на отказания достъп до борда.

         Опитайте се да изискате документ, в който се посочва причината за отказания достъп до борда.

          

         Колко време след полета мога да изискам обезщетение?

          

         Монреалската конвенция Ви позволява да подадете иск за вреди до 2 години след датата на полета. Въпреки това, препоръчваме да подадете иска си възможно най-скоро след случилото се.

          

         Научете повече за правата си като международен пътник.