Müşterilerimizin verileri olmazsa ClaimCompass Ltd.’de hayatta kalamazdı. Bu yüzden hizmetimize başvuran müşterilerimizin verilerini ciddiye alıyoruz ve onları korumak için güvenli ve korumalı gizlilik ve güvenlilik politikası hazırladık. Hangi verileri toplayıp kullandığımız hakkında daha fazla bilgi aşağıda bulabilirsiniz.

ClaimCompass Ltd. Avrupa Birliğinde tüzel kişiliği olan ve Bulgaristan’da 203643295 numaralı sicil belgesi olan bir şirkettir. Ayrıca ClaimCompass Kişisel Veri Koruma Komisyonu altında 417505 numaralı veri koruyucu ve işletici şirket olarak kayıtlıdır.
Verilerinizin toplanması için yasal nedenler

 

Sadece şu durumlarda verilerinizi kullanıyoruz: 

Sizinle imzaladığımız kontrat ve oradan doğan işlem yükümlülüğümüz

Aşağıdaki paragraflarda verileri kullanma nedenleri ve işlemle ilgi detaylar bulunur.

Bir sözleşmenin uygulanması için veya sözleşme öncesi ilişkiler bağlamında:

Kişisel verilerinizi, size ilişkin sözleşme ve sözleşme öncesi yükümlülüklerimizi yerine getirmek için işleriz.

Kişisel veri işlemenin amaçları:

Bu gerekçelere dayanarak işlediğimiz veriler:

ClaimCompass Ltd. ile sizin aranızda yapılan sözleşmeye dayanarak, aşağıdakileri içeren sözleşmeye dayalı ilişkinin türü ve içeriği hakkındaki verileri işleriz:


Yukarıda listelenen verilerin işlenmesi sizinle bir sözleşme yapmak ve yerine getirmek için gereklidir. Yukarıda belirtilen verileri paylaşmadıkça, sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getiremeyiz.

Üçüncü taraflara kişisel veri paylaşmak:

Kişisel verilerinizi, üçüncü taraflarla ancak size kaliteli ve verimli hizmet sunma hedefiyle paylaşıyoruz. Verilerinizi korumak için tüm teknik ve kurumsal önlemlerin alındığından emin olmadan önce kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmıyoruz. Bu amacın yerine getirilmesi üzerinde sıkı bir kontrol uygulamak için çaba sarf ediyoruz ve kişisel verilerinizin gizli ve güvenli tutulması için sorumluluk taşıyoruz.

Kişisel verileri aşağıdaki alıcı türleriyle paylaşıyoruz (kişisel veri yöneticileri):

Bu amaca dayanarak toplanan verilerin silinmesi:

Sözleşmeye dayalı bir temele dayanarak topladığımız kişisel veriler, sözleşmenin sona ermesinden 5 yıl sonra, sona erme nedenlerinden bağımsız olarak silinir.

Müşteri Hizmetleri ekibmizle iletişime geçmeniz ve ClaimCompass ile bir sözleşmeye girmemeniz durumunda, kişisel verileriniz sorgulamanın ardından 6 ay içinde silinir.

Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Yasaya uyarak bazen ClaimCompass kişisel verilerinizi işlemesi gerekebilir. Bu yükümlülüklerin bazıları aşağıdakilerden kaynaklanmaktadır:

Bu gerekçelerle toplanan verilerin silinmesi:

Kanunen bir yükümlülüğe dayanarak topladığımız veriler, toplama ve depolama yükümlülüğü yerine getirildiğinde veya düştüğünde silinir. Örneğin:

Kanunen talep edilmesi durumunda, kişisel verilerinizi uluslararası ve yerel makamlar, mahkemeler ve diğer üçüncü taraflarla paylaşabiliriz.

Onayını verdikten sonra

Kişisel verilerinizi bu gerekçelerle ancak açık, net ve gönüllü bir rızanızın ardından işleriz. Kişisel verilerinizi işlememizi reddetmeniz durumunda olumsuz sonuçları önleyeceğiz.
Onay, kişisel verilerinizin işlenmesi için ayrı bir izindir ve işlemin amacı bu politikada listelenen amaçlar kapsamında değildir. Bahsi geçen onayı verirseniz, onay geri çekilinceye kadar veya sizinle olan tüm sözleşme ilişkilerinin sona ermesine kadar, sizin için uygun ürün / hizmet teklifleri hazırlarız.

Bu gerekçelerle işlediğimiz veriler:

Bu sebeplerden dolayı, yalnızca ClaimCompass'a açık onay verdiğiniz verileri işliyoruz. Her özel durum için istenen veriler belirtilmiştir. Genellikle talep edilen veriler, e-posta adresi ve adtır. 

Üçüncü şahıslara veri sağlanması:

Pazarlama amacıyla, ClaimCompass kişisel verilerinizi Facebook, Google veya diğer benzeri kuruluşlara sağlayabilir.

Reklam faaliyetimizin teknik güvencesiyle ilgili olarak ClaimCompass, Microsoft, Mailchimp, Typeform, Unbounce, SendGrid veya diğer benzer hizmet sağlayıcılara veri sağlayabilir.

Onayın geri çekilmesi: 

Verilen izinler herhangi bir zamanda geri çekilebilir. Rızanın geri çekilmesinin, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde etkisi yoktur. Kişisel veri işleme için onayınızı yukarıda açıklanan yollardan biri ya da tümü için geri çekerseniz, ClaimCompass kişisel verilerinizi ve bilgilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar için kullanmaz. Onayın geri çekilmesi, önceden verilmiş bir rızaya dayanarak işlemin yasallığını etkilemez. Verilen izni geri almak için sadece web sitemizi kullanmanız veya iletişim bilgilerimizi kullanmanız yeterlidir.

Toplanan veriler bu gerekçelerle ne zaman silinir:

Bu gerekçelerle toplanan verileri, verilerin ilk toplanmasından itibaren 12 ay geçtiğinde sizden gelen bir istek üzerine sileriz. 12 aylık sürenin bitiminden önce ClaimCompass size bir sonraki silme işlemiyle ilgili bilgileri gönderecek ve 12 ay daha izninizi verme fırsatı tanıyacaktır. Açık bir onay vermeyi reddederseniz ClaimCompass verilerinizi siler ve artık size mesaj göndermez.

 

Anonim veri işleme

ClaimCompass, kişisel verilerinizi istatistiksel amaçlar için işler; bu, sonuçların yalnızca özetlendiği analizler için ve bunun sonucunda verilerin adsız olduğu anlamına gelir.
Bu tür bir bilgiden bir kişinin belirlenmesi imkansızdır.

Verileriniz de anonimleştirilebilir. Anonimleştirme, verilerin silinmesine bir alternatif teşkil eder. Anonimleştirme durumunda, kullanıcı kimliğini sağlayan tüm kişisel ve tanımlanabilir unsur (lar) geri alınamaz şekilde silinecektir. Anonim verilerin silinmesi için normatif bir zorunluluk yoktur.

 

Kişisel veriler nasıl korunur?

ClaimCompass, şirket verilerinin ve müşterilerimizin verilerinin korunmasını sağlamak amacıyla, Veri Koruma Yasası ile belirlenen tüm gerekli organizasyonel ve teknik önlemleri uygular.

Şirket, suistimal ve güvenlik ihlallerinin önlenmesi için kurallar koymuş ve koruma işlemlerini destekleyen ve verilerinizin güvenliğini sağlayan bir Veri Koruma Görevlisi belirlemiştir.

Verilerin işlenmesi, iletilmesi ve depolanması sırasında azami güvenlik sağlamak için ClaimCompass, şifreleme, takma adlandırma ve diğerleri gibi ek koruma mekanizmaları kullanabilir.


Kullanıcı hakları

Her web sitesi kullanıcısı, Bulgaristan Mevzuatı ve Avrupa Birliği yasalarına göre tüm kişisel veri koruma haklarından yararlanır.

Kullanıcı, haklarını iletişim formunu kullanarak veya ClaimCompass'a e-posta mesajı göndererek kullanabilir.

Her kullanıcının şunları yapma hakkı vardır:

Aşağıdaki koşullardan biri karşılanırsa, kullanıcı silme talebinde bulunabilir:

Kullanıcı, şu durumlarda kontrolör tarafından kişisel verilerinin işlenmesini kısıtlama hakkına sahiptir:

Taşınabilirlik hakkı

Veri konusu, kendilerini ilgilendiren ve denetleyiciye yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilen bir formatta sağladıkları kişisel verileri almaya ve denetleyiciden engel olmadan bu verileri başka bir denetleyiciye aktarma hakkına sahiptir. İşlem, onay veya sözleşmeden doğan bir yükümlülüğe dayandığında ve işlemlerin otomatik bir şekilde gerçekleştirilmesi durumunda kişisel verilerin sunulduğu denetleyiciden engel olmadan gerçekleştirilir. Taşınabilirlik hakkını kullanırken, bu konu teknik olarak mümkün olduğunda, kişisel verilerin doğrudan bir kontrol cihazından diğerine aktarılması hakkına sahiptir.

İtiraz hakkı

Kullanıcılar, kişisel verilerinin denetleyici tarafından işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir. Veri denetleyicisi, işleme ilişkin yasal gerekçeler mevcut olmadıkça ve kanıtlanmadıkça ve veri konusunun çıkarlarını, haklarını ve özgürlüklerini geçersiz kılmadıkça veya yasal taleplerin oluşturulması, kullanılması veya savunulması amacıyla geçersiz kılmak zorundadır. Kişisel bilgilerin doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesine itiraz edilmesi halinde, işleme derhal son verilir.

Denetleme makamına şikayet

Verilerin yasa dışı yollarla işlenmesi halinde kullanıcı, Kişisel Veri Koruma Komisyonu'na veya yetkili mahkemeye şikayette bulunma hakkına sahiptir.

Kayıt tutma

ClaimCompass, sorumlu oldukları işleme faaliyetlerinin kaydını tutar. Bu kayıt aşağıda belirtilen bilgilerin tümünü içerir:
kontrol ünitesinin adı ve irtibat bilgileri