Η προμήθειά μας

Clear and transparent

Χωρίς αρχικές χρεώσεις

We do not charge anything upfront: submitting a claim is free. We work on a "no win, no fee" basis and only get paid if our clients get paid. If the claim is successful, we keep a 25% commission. Even if we work on your case for several months and go to court, all costs are on us.

Καθυστέρηση πτήσης 3+ ώρες

Whether you’re travelling for leisure or for business, flight delays can easily ruin your trip. Luckily, we’re here to help. When your flight is delayed by 3 hours or more, you may be entitled to compensation - and we’ll help you get it.?

Flight cancellation

Flight cancellations occur for various reasons. If your flight has been cancelled within 14 days prior to departure, even if you have been notified ahead of time, you may still be entitled to compensation from the airline.?

Άρνηση επιβίβασης

It has become common practice for airlines to overbook flights, i.e. sell more seats than there actually are available on the flight. In these cases, even if you were offered alternative means of transportation, you may still be entitled to compensation!.

Έλεγξε την αξίωσή σου σε 2 λεπτά

   How much should I expect to receive in compensation??

   The amount that the airline owes you varies depending on the distance of your flight - and a few other criterias in specific cases, like the length of your delay at arrival. You can check how much you are entitled to for free by filling out your flight details in our Compensation Calculator. Submit the claim and we'll take care of the rest for you.

   In most cases, the compensation amounts determined by the EU Regulation 261/2004 are as follows:

   Όλες οι πτήσεις

   1.500 χλμ ή περισσότερο

   €250

   Εσωτερικές Ευρωπαϊκές πτήσεις

   άνω των 1.500 χλμ

   €400

   Μη εσωτερικές Ευρωπαϊκές πτήσεις μεταξύ

   1.500 χλμ και 3.500 χλμ

   €400

   Μη εσωτερικές Ευρωπαϊκές πτήσεις

   άνω των 3.500 χλμ

   €600
   Λιγότερο από 3 ώρες 3-4 ώρες Περισσότερο από 4 ώρες Δεν έφτασε ποτέ Απόσταση
   €0 €250 €250 €250 Όλες οι πτήσεις 1.500 χλμ ή λιγότερο
   €0 €400 €400 €400 Εσωτερικές Ευρωπαϊκές πτήσεις άνω των 1.500 χλμ
   €0 €400 €400 €400 Μη εσωτερικές Ευρωπαϊκές πτήσεις μεταξύ 1.500 χλμ και 3.500 χλμ
   €0 €600 €600 €600 Μη εσωτερικές Ευρωπαϊκές πτήσεις άνω των 3.500 χλμ

   Πελάτες από ταξιδιωτικά γραφεία και άλλες εταιρικές συμφωνίες

   You may have entered into an Agreement with ClaimCompass via one of our partners, such as a travel agency or another corporate agreement. In these cases, the fee structure, payout options and currency conversion might be different depending on the particularities of the agreement and the individual terms agreed upon. In all of the above circumstances you would have been provided with the applicable terms prior to entering into the Agreement.

   For more information on our pricing policy, please read our Conditions of use.