Καμία προκαταβολή

Δεν χρεώνουμε τίποτα για τις υπηρεσίες μας εκ των προτέρων και πληρωνόμαστε μόνο και εφόσον πληρωθούν οι πελάτες μας. Λαμβάνουμε προμήθεια 25% μόνο εάν η αξίωση είναι ολοκληρωμένη και επιτυχής. Μερικές φορές μπορεί να δουλέψουμε για μια υπόθεση για αρκετούς μήνες, ίσως ακόμη οι δικηγόροι μας χρειαστεί να κινηθούν δικαστικά, αλλά ακόμα και τότε, εάν δεν κατορθώσουμε να εξασφαλίσουμε την αποζημίωση των πελατών μας, όλα τα έξοδα απορροφούνται από εμάς.

Ποσό αποζημίωσης

Το ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται από τον Κανονισμό 261/2004 της ΕΕ ως εξής:

Διάρκεια της καθυστέρησης

 

Λιγότερο από 3 ώρες

3 – 4 ώρες

Πάνω από 4 ώρες

Δεν έφθασε ποτέ

Απόσταση

0€

250€

250€

250€

Όλες οι πτήσεις 1.500χλμ ή λιγότερο

0€

400€

400€

400€

Πτήσεις εντός ΕΕ πάνω από 1.500χλμ

0€

400€

400€

400€

Πτήσεις εκτός ΕΕ μεταξύ 1.500 και 3.500χλμ

0€

300€

600€

600€

Πτήσεις εκτός ΕΕ πάνω από 3.500χλμ 

Πελάτες από ταξιδιωτικά γραφεία και άλλες Εταιρικές Συμφωνίες

Ενδέχεται να έχετε συνάψει συμφωνία με την ClaimCompass μέσω ενός από τους συνεργάτες μας, όπως ένα ταξιδιωτικό γραφείο ή μέσω μίας άλλης Εταιρικής Συμφωνίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η δομή της προμήθειάς μας, οι επιλογές πληρωμής και η μετατροπή συναλλάγματος ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της Συμφωνίας και τους μεμονωμένους όρους που συμφωνήθηκαν. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, θα έχετε λάβει τους ισχύοντες όρους πριν από τη σύναψη της Συμφωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική της τιμολόγησής μας, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης.