Στην ClaimCompass, ερχόμαστε όλοι στην δουλειά καθημερινά γιατί θέλουμε να ξανακάνουμε τα ταξίδια μια θετική εμπειρία. Βλέπετε, κάπου στην πορεία, η εξυπηρέτηση στην τουριστική βιομηχανία πήρε λάθος στροφή. Σήμερα, οι αεροπορικές εταιρείες συστηματικά υπερφορτώνουν, καθυστερούν ή ακυρώνουν πτήσεις, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν τον έντονο ανταγωνισμό καθώς και να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες υποδομές, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις δεν μπορούν να καλύψουν τη μεγάλη ζήτηση. Και φαίνεται ότι όλα συμβαίνουν εις βάρος του μέσου ταξιδιώτη.

Κατά ευχάριστη σύμπτωση, το 2015 βρέθηκε στα χέρια μας ο Κανονισμός 261/2004 της ΕΕ, ο οποίος αναφέρει ότι στις περιπτώσεις καθυστέρησης, ακύρωσης ή υπερκράτησης πτήσεων, οι επιβάτες δικαιούνται χρηματική αποζημίωση. Αυτό που διαπιστώσαμε όμως είναι ότι οι αεροπορικές εταιρείες διατήρησαν τον Κανονισμό αυτόν μυστικό, και δυσχέραιναν την διαδικασία διεκδίκησης αποζημίωσης,  βασισμένες στην έλλειψη ενημέρωσης και νομικής γνώσης των επιβατών. Ως αποτέλεσμα, λιγότερο από το 2% του συνόλου των ταξιδιωτών που δικαιούνται αποζημίωση καταλήγουν τελικά να τη λαμβάνουν. Θεωρήσαμε πως αυτό δεν είναι δίκαιο.

Έτσι αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε την ClaimCompass: μια πλατφόρμα, η οποία σας βοηθά να υποβάλετε αξίωση σε λιγότερο από 2 λεπτά, ενώ το λογισμικό μας κάνει τα υπόλοιπα. Ναι, μερικές φορές οι διαδικασίες περιπλέκονται, αλλά πάντοτε εκπληρώνουμε την υπόσχεσή μας: να συνεργαστούμε με τις αεροπορικές εταιρείες, τα δικαστήρια και τους εθνικούς φορείς επιβολής, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αν οι πελάτες μας έχουν δικαίωμα σε αποζημίωση, τότε αναμφισβήτητα θα τη λάβουν. Σήμερα είμαστε υπερήφανοι που λέμε ότι έχουμε βοηθήσει χιλιάδες επιβάτες και εξασφαλίσαμε εκατομμύρια σε αποζημιώσεις. Για να μη μονολογούμε όμως, διαβάστε εδώ τι λένε οι πελάτες μας έως και σήμερα για την υπηρεσία μας: