Получател:

"Клеймкомпас" ЕООД

ул. "Емил Берсински" 12, ет. 7, гр. София 1408, България

 


 

С това писмо информирам "Клеймкомпас" ЕООД, че с незабавно действие искам да приключа споразумението си с тях за предоставяните от тях услуги.

Дата на сключване на договора:
Име и фамилия:
Адрес:
Подпис:
Дата: