Destinatar

ClaimCompass, Inc.

444 Castro St Suite 1200, Mountain View, CA 94041, USA

 


 

Prin prezenta informez in scris societatea ClaimCompass, Inc. cu privire la faptul ca, cu un efect imediat, ași dori sa renunț la acordul meu încheiat cu aceasta pentru serviciile prestate de societate.

Data încheierii contractului:
Prenume și nume:
Adresa:
Semnătura:
Data: