“Клеймкомпас” ЕООД със седалище и адрес на управление: ул. Червена стена 4, ет. 1, жк Лозенец, 1421 София.

БУЛСТАТ: 203643295
Идентификационен номер по ДДС: BG203643295
Клеймкомпас ЕООД е регистрирано като Администратор на лични данни с № 417505

IBAN: BG88FINV91501016542149 | Клеймкомпас ЕООД | Първа Инвестиционна Банка

Управител: Татяна Миткова

Ако искате да се свържете с нас, използвайте формата ни за контакти.