Мога ли да получа компенсация след като полетът ми е закъснял или е бил отменен заради лошо време? Зависи.

Лошите метеорологични условия могат да доведат до отмяна или закъснение на полета ви. Разберете дали можете да получите обезщетение в размер на до €600!

Мога ли да получа компенсация след като полетът ми е закъснял или е бил отменен заради лошо време? Зависи.

Извънредни обстоятелства ли са лошите метеорологични условия? Мога ли да получа компенсация заради лошо време?

Решението на Съда на Европейските общности по отношение на случаите на така наречените “самоволни стачки”, водещи до закъснели или отменени полети, ясно показва, че правата на самолетните пътници се поставят на преден план. Но това, което има особено значение в случая е фактът, че решението поставя под въпрос тълкуванието на “извънредните обстоятелства”.

Терминът често се използва от авиокомпаниите, които искат да избягат от отговорността да изплащат компенсации на пътници, чиито полети са закъснели или са били отменени.

В резултат на това, много пътници нямат ясна представа относно правата си за предявяване на компенсация вследствие на лошо време.

Авиокомпаниите често използват оправданието, свързано с неблагоприятни климатични условия, за да се оневинят и да не изплащат компенсации.

В тази публикация ще разгледаме следните теми:

  • обясним какво представляват извънредните обстоятелства в контекста на Регламент (ЕО) № 261/2004;
  • установим дали лошото време е част от извънредните обстоятелства;
  • преценим дали имате право на компенсация вследствие на лошо време;
  • разгледаме истински случай от практиката на ClaimCompass, при който успешно издействахме обезщетение от превозвача въпреки становището за “лошо време”.

Какво представляват извънредните обстоятелства?

За да отговорим на този въпрос, нека се консултираме с Регламент (ЕО) № 261/2004

Регламентът служи като отправна точка за евентуалните обезщетения вследствие на проблемни полети и защитава на правата на самолетните пътници.

Той също описва и условията, според които авиокомпаниите не носят отговорност и не са длъжни да изплащат обезщетения.

[…] задълженията на авиокомпаниите, изпълняващи конкретния полет, следва да бъдат ограничени или изключени в случаите, когато събитието е било предизвикано от извънредни обстоятелства, които не са могли да бъдат избегнати дори и при вземането на всички възможни мерки. “

Сред другите примери за извънредни обстоятелства са и “метеорологични условия, несъвместими с изпълнението на конкретния полет”. При подобни случаи авиокомпанията не е длъжна да изплаща обезщетения.

Безспорен е фактът, че подобни случаи са неприятни за пътниците, чиито планове се променят в последния момент. Проблеми се появяват и за авиокомпанията, която също не може да предприеме мерки.

Има обаче случаи на закъснели или отменени полети вследствие на лошо време, които все пак подлежат на обезщетение.

Което поражда въпроса:

Лошото време извънредно обстоятелство ли е?

Отговорът на горния въпрос е сложен и едновременно с това доста тривиален – и се свежда до конкретните думи, които е използвал превозвачът.

Накратко - “лошо време” не значи “метеорологични условия, несъвместими с изпълнението на конкретния полет”. Докато второто напълно съвпада с определението за извънредни обстоятелства, дефинирано от Регламент (ЕО)№ 261/2004, то “лошо време” категорично няма нищо общо с Регламента.

Нещо важно, което трябва да имаме предвид: за да бъде счетено като извънредно обстоятелство, лошото време трябва да засегне конкретния полет. Ако с полета ви е имало проблем, заради различен (предхождащ) полет, то (поне на теория) би трябвало да имате право на обезщетение. На практика обаче в някои държави съдът подкрепя авиокомпаниите и отсъжда, че компенсация не се полага в подобни ситуации.

“Лошо време” не значи “метеорологични условия, несъвместими с изпълнението на конкретния полет”.

Невинаги авиокомпаниите вземат всички възможни мерки, за да предотвратят неизпълнението на полет в резултат на лошо време.

Ето защо “лошо време” невинаги означава извънредно обстоятелство.

За да не изплаща обезщетения, използвайки “извънредните обстоятелства” като извинение, компанията трябва да докаже, че: 1) събитието не е могло да бъде избегнато, 2) всички възможни мерки за предотвратяването на неизпълнението на полета са били взети.

Безспорен е фактът, че авиокомпаниите не могат да контролират времето, а когато лошите атмосферни условия са налице, те не могат да бъдат избегнати. Но дали авиокомпаниите взимат всички възможни мерки, за да избегнат нарушението на графика на полетите си?

Не.

Факт е, че лошото време не може да бъде избегнато, но то не е толкова непредвидимо, колкото други извънредни обстоятелства като гражданско неподчинение, спешни медицински случаи или стачки на летищата, например. Пълният списък на всички извънредни обстоятелства можете да намерите тук.

Лошото време не е чак толкова непредвидимо колкото авиокомпаниите искат да мислите, че е

Да, вярно е, че времето може да бъде много динамично и да се променя бързо, дори и в рамките на минути. Въпреки това, авиокомпаниите и летищата имат достъп до технологии, които им позволяват да предвидят метеорологичните условия с голяма доза сигурност.

В някои случаи лошото време е и напълно предвидимо. През зимата неблагоприятните условия са често срещани на някои летища – няма нищо необичайно в снеговалежите на летището в Чикаго, например.

“Времето трябва да е наистина анормално, а условията – крайно необичайни, за да бъде оправдано неплащането на обезщетения от страна на авиокомпанията”

Затова от авиокомпаниите се очаква да вземат всички необходими мерки, за да изпълнят полета навреме.

Често извинение, използвано от превозвачите, например, е липсата на противообледеняваща течност, която да “размрази” самолета. Авиокомпанията обаче би следвало да предположи, че по-големи количества от течността биха били необходими. Затова при подобно извинение, превозвачът следва да понесе отговорност.

Накратко: за да не са длъжни да изплащат обезщетения, превозвачите трябва да се уповават на метеорологични условия, които са анормални и напълно необичайни.

Нека да разгледаме някои по-специфични случаи на лошо време.

Може ли да бъде изискано обезщетение за закъснял или отменен полет вследствие на ниски температури?

Да си представим, че трябва да излетите от летище, където температурата е под нулата. Авиокомпанията обаче забавя или дори отменя полета, тъй като има проблем с противообледеняващата техника.

Отрицателните температури обаче не представляват извънредно обстоятелство – превозвачът е могъл да вземе навременни мерки за обледеняването на самолета, но не го е направил.

Заради това бихте могли да изискате обезщетение в размер на до €600, ако полетът ви е бил забавен или отменен вследствие на ниски температури.

Може ли да бъде изискано обезщетение за закъснение или отмяна на полет вследствие на снеговалеж?

Този случай е по-сложен в сравнение с ниските температури. Дали снегът е “извънредно обстоятелство”? И да, и не.

Донякъде отговорът зависи от локацията на летището. Ако снеговалежите са често срещани, то от авиокомпанията се очаква да вземе съответните мерки, за да изпълни полета навреме. Снеговалежите например не са неочаквани в Берлин през зимата. Но силен снеговалеж в Египет определено би бил необичаен.

Имайте предвид обаче, че дори и наличието на технологиите, които позволяват на превозвачите и летищата да предвиждат времето, не може да помогне, когато условията са твърде тежки за оперирането на определен полет. Силните снеговалежи значително намаляват видимостта, а в тези случаи повечето самолети остават на земята.

Също трябва да знаете кой взима решението даден полет да бъде отменен или забавен. Ако решението идва от службата за контрол на въздушното движение, то тогава не подлежите на компенсация заради снеговалежа.

Когато на пистите има твърде голямо количество сняг, то е много вероятно службата за контрол на въздушното движение да намали драстично броя на самолетите с разрешение за излитане или кацане. Това би довело и до закъснения и отмяна на полети.

Ако сте на летището и полетът ви е отменен или закъснява заради сняг, то първо проверете дали има други излитащи и кацащи самолети. Ако няма, то е много вероятно да нямате право на обезщетение. Ако обаче има, то може и да имате право да получите компенсация.

Като обобщение – когато има проблем с полета, причинен от снеговалеж, то е важно да знаете дали службата за контрол на въздушното движение е взела решението относно полета или не. За пасажерите обаче често е трудна задача да разберат откъде точно е дошло решението. В подобни случаи компании като ClaimCompass могат да ви помогнат.

Може ли да бъде изискано обезщетение за закъснение или отмяна на полет вследствие на мъгла?

Проблемите, свързани с мъгла, се третират по идентичен начин както и тези със снега. Мъглите са често срещани на някои летища – ако видимостта не е достатъчна, то е много вероятно самолетът ви да не излети. И отново – дали имате право на обезщетение зависи от това дали решението относно полета е взето от службата за контрол на въздушното движение или е причинено от недоброто планиране от страна на авиокомпанията.

Друго, което трябва да имате предвид е, че не само метеорологичните условия на летището, от което отпътувате, имат значение. Авиокомпаниите и службите за въздушен контрол наблюдават времето и на летището, където трябва да пристигнете. Затова не се изненадвайте ако ви съобщят, че полетът ви се отменя поради мъгла, докато навън грее слънце. Това може да значи, че времето на дестинацията ви е опасно за извършване на полети.

Запомнете: ако решението за забавянето или отмяната на полета ви не е било взето от службата за контрол на въздушното движение, то вероятно имате право на обезщетение.

Може ли да бъде изискано обезщетение за закъснение или отмяна на полет вследствие на дъжд и/или вятър?

Не е необичайно за летищата в Европа и други части на света да срещат проблеми поради силни ветрове или валежи. Подобни климатични условия рядко могат да бъдат категоризирани като “извънредни обстоятелства” - заради това има голям шанс да имате право на обезщетение в размер на до 600€ ако полетът ви закъснее или е отменен.

Обилните валежи обаче могат дори да наводят дадено летище и службите за контрол на въздушното движение биха издали нареждане за затварянето му.

Силните ветрове също биха могли да попречат за безопасното кацане на самолета. Дори и умерено силните странични ветрове могат да се окажат много опасни – вижте видеото по-долу:

В подобни случаи, ръководителите на въздушното движение могат да забранят достъпа до пистата. При такива извънредни обстоятелства нямате право на обезщетение.

Може ли да бъде изискано обезщетение за закъснение или отмяна на полет вследствие на удар от мълния?

Случаите, свързани с мълнии, са особено сложни. На теория, мълниите не се считат за “извънредни обстоятелства” от Регламента. Причината е, че самолетите следва да устояват на мълнии – дори и да бъдат поразени, те трябва да достигнат до крайната си дестинация безопасно.

Например, при делото на Еванс срещу “Monarch”, съдия Кларк е подчертал, че поразяването от мълия е “често срещано при полетите със самолет” и поради тази причина не може да се третира като извънредно обстоятелство.

Практиката обаче показва, че при съдебни дела, съдът често отсъжда в полза на авиокомпанията в случаи, когато полетите са забавени поради удар от мълния.

Ако имате подобен случай е препоръчително да подадете иск. По-вероятно е авиокомпанията да откаже компенсация, но можете да продължите спора в съда, който ще има задачата да интерпретира Регламента.

Може ли да бъде изискано обезщетение за закъснение или отмяна на полет вследствие на пясъчни бури?

Малко вероятно е полетът ви в Европа да закъснее заради пясъчна буря. Ако обаче летите към или от дестинация, намираща се извън Европа (като Египет или Дубай), то подобни случаи са възможни.

Проблемът е, че понастоящем Регламентът не третира пясъчните бури като “извънредни обстоятелства” дори и в държавите, където те се случват. Причината е, че подобни бури (все още) не са чак толкова често срещани.

Основното правило е, че ако полетът ви е отменен или закъснее заради пясъчна буря, то авиокомпанията не е длъжна да ви изплаща обезщетение.

Разбира се и тук важи правилото за решението за отмяна или забавяне и дали то е взето от авиокомпанията или службата за ръководство на въздушното движение. Ако други самолети за заминали или пристигнали около часа на вашия полет, то е възможно да имате право на обезщетение.

Може ли да бъде изискано обезщетение за закъснение или отмяна на полет вследствие на вулканична пепел?

Вулканичната пепел е идеалният пример за лоши метеорологични условия, които (за щастие) винаги се третират като извънредно обстоятелство. Когато полетът ви е отменен или забавен заради тях, то вие нямате право на обезщетение.

Вулканичната пепел драстично намалява видимостта за пилотите, а освен това е и изключително опасна за самолетите, тъй като може сериозно да увреди двигателите им.

Пример за подобно събитие в последните години е избухването на исландския вулкан Ейяфятлайокутл през 2010г. Събитието парализира въздушния трафик в огромна част от Европа, тъй като ветровете, пренасящи вулканичните облаци, се разпростряха над Стария континент.

Въпреки че нямате право на обезщетение при подобни обстоятелства, все пак имайте предвид, че авиокомпанията има задължения към вас като пътник – а именно трябва да ви осигури напитки, хранене и ако е необходимо – нощувка в хотел.

Може ли да бъде изискано обезщетение за закъснение или отмяна на полет вследствие на турбуленция?

Поне на теория, силната турбуленция, принуждаваща пилота да отклони самолета и кацне по-рано от предвиденото, може наистина да бъде третирана като извънредно обстоятелство. Но подобни случаи са изключително редки.

Все пак е важно да отбележим, че има вероятност да подлежите на компенсация ако авиокомпанията ви информира, че полетът ви е закъснял или е бил отменен вследствие на турбуленция.

Може ли да бъде изискано обезщетение за закъснение или отмяна на полет вследствие на лошо време?

В повечето случаи, авиокомпаниите с право отказват обезщетение с причината “метеорологични условия, несъвместими с изпълнението на конкретния полет”.

Понякога обаче те използват неточната дефиниция на този термин, за да избегнат изплащането на обезщетения.

С други думи – понякога авиокомпаниите не дават истинска информация що се отнася до точните метеорологични условия. Превозвачите използват условията като извинение, но реалността е такава, че времето всъщност не е повлияло за закъснението на полета.

Както обяснихме по-горе, трябва да имате предвид, че “лошо време” не значи “метеорологични условия, несъвместими с изпълнението на конкретния полет”, както е посочено и в Регламент 261/04.

Трябва да знаете и дали закъснението или отмяната на полета са били продиктувани от решение на службата за ръководство на въздушното движение или не.

Как да разберем дали имаме право на обезщетение?

Проблемът тук е следният: как можем ние, като пасажери, да знаем дали времето е “достатъчно лошо”, за да не може авиокомпанията да изпълни полета навреме?

Как можем да сме сигурни дали наистина службата за ръководство на въздушното движение е издала забрана за излитане/кацане?

Понякога е изключително трудно да разберем отговорите на тези въпроси. Също така трябва да знаем, че не можем винаги да се доверим на представителите на превозвача, тъй като те често използват думите “лошо време” с единствената цел да избегнат изплащането на обезщетения.

ClaimCompass има достъп до цялата необходима информация

ClaimCompass разполага с достъп до полетните и метеорологични доклади, чрез които можем да разберем дали пътниците на даден полет имат право на обезщетение.

Екипът ни проверява времето на всяко летище - както на началната точка, така и на дестинацията. Допълнително проверяваме и база данни с всички останали полети на конкретното летище, за да разберем дали само вашия полет е бил отменен или е закъснял. Така разбираме дали имате право на компенсация.

По този начин вече помогнахме на хиляди пътници да получат дължимото им обезщетение, въпреки че първоначално превозвачът е твърдял, че те нямат право на компенсация поради лошо време.

Случай от нашата практика: ClaimCompass издейства обезщетение въпреки първоначален отказ с посочена причина “лошо време”

Важно: Името на авиокомпанията няма да бъде споменавано. Въпреки че в случая е използвана причина “лошо време”, то ние не твърдим, че това е обичайна практика за конкретния превозвач. Това не е и единствената компания, която използва твърде свободно тази конкретна причина.

На 28-ми февруари ClaimCompass получи иск за компенсация от клиент с референтен номер #25489.

Поради закъснение на първия полет, клиентът ни е изпуснал връзката си и е пристигнал на финалната си дестинация (много) повече от 3 часа от предварително обявеното разписание на превозвача.

Екипът ми изпрати иск за обезщетение към авиокомпанията. Получихме отговор на 7-ми март:

Първи отговор от авиокомпанията 

Авиокомпанията отказва да плати обезщетение като изтъква причина -”лошо време във Виена”. Когато това е истина, компенсация наистина не се дължи. За повечето хора обаче е трудно да проверят подобно твърдение.

Екипът на ClaimCompass разполага с необходимия опит и достъп до информация, за да провери дали метеорологичните условия наистина са повлияли на разписанието и изпълнението на полета.

Най-точната информация можем да получим като декодираме така наречения METAR доклад. Подобни доклади се използват от пилотите преди полети. Тъй като са стандартизирани от Международната организация по гражданска авиация, докладите са еднакви по целия свят, което значи, че могат да бъдат декодирани.

По-долу публикуваме METAR доклада за конкретния случай.

В екипа на ClaimCompass работят специалисти, които разчитат подобни доклади. Това, което пътниците трябва да имат предвид е, че метеорологичните условия в периода на целия полет трябва да бъдат взети предвид.

За иск #25489 проверихме условията по време на излитане и кацане. Заключихме, че в конкретния случай времето не е представлявало фактор, който е попречил за навременното изпълнение на полета.

Метеорологичните условия по време на планираното излитане:

Видно е, че метеорологичните условия на летището в София са оптимални за зимата и за безопасното изпълнение на полети. Въпреки ледения дъжд с умерена интензивност, пистата е в отлично състояние, температурата е 0 градуса по Целзий, долната граница на облаците се намира на 3300 фута, а видимостта на земята е 1,8 км.

Метеорологичните условия по време на планираното кацане:

Видно е, че метеорологичните условия на международното летище във Виена са оптимални за зимата и за безопасното изпълнение на полети. Вятърът е със скорост 20 възела, долната граница на облаците е над 5000 фута, видимостта е над 10 км, няма необичайни метеорологични условия. Температурата на въздуха е 7 градуса по Целзий, а метеорологичните условия са останали със непроменени стойности в следващите 2 часа.

За да проверим допълнително условията на дестинацията на излитане, ние също проверихме и останалите полети, излитащи и кацащи в същия времеви интервал. Оказа се, че другите полети не са имали проблем с излитането по същото време.

Това потвърди тезата, че метеорологичните условия не могат да оправдаят закъснението на полета. Затова ние любезно помолихме авиокомпанията да преосмисли първоначалното си твърдение предвид информацията, която бяхме открили.

Няколко дни по-късно, на 16-ти март, получихме следния отговор от страна на превозвача:

Крайно становище на превозвача

След повторно разглеждане на ситуацията, авиокомпанията, подобно на нас, стигна до заключението, че полетът наистина е трябвало да бъде опериран навреме.

В този случай лошото време не е било валидно извинение за отказа да бъде изплатено обезщетение.

Пътниците, които имат право на обезщетение, невинаги получават дължимите им компенсации от авиокомпанията

Редно е да отбележим, че в този случай авиокомпанията беше отзивчива и избра да не продължава спора. За жалост, това не винаги е така – много превозвачи използват правни и технически термини, за да не зачитат правата на пътниците (а понякога дори си служат с откровени лъжи ).

Заради подобни “методи” и лъжи всяка година много пътници не получават дължимото им обезщетение.

Някои от потърпевшите успяват да получат компенсациите си от авиокомпанията, но много просто се отказват – или защото процесът е твърде сложен, или защото превозвачът поне привидно е доказал, че те не подлежат на обезщетение. Други отнасят иска си в съда, надявайки се на щастлива развръзка.

Изводът е, че дори и когато пътниците имат право на обезщетение, те често не знаят как да го получат, когато подават иска си сами.

Екипът на ClaimCompass разполага с опита и необходимия правен ноу-хау, за да провери всеки отговор на всяка авиокомпания. По този начин ние винаги защитаваме правата на пътниците, дори и когато привидно те нямат право на компенсация. Гореописаният случай е само един от многото примери, при които един иск, който изглежда изгубен, завършва с щастлив за клиента край.

За да обобщим, времето се счита за извънредно обстоятелство само когато:

  • Полетът е повлиян от метеорологични условия, които са от напълно извънреден характер;
  • Решението полетът да бъде забавен или отменен е дошло от службата за контрол на въздушното движение;
  • Решението на службата за контрол на въздушното движение е забавило следващите полети, включително и вашия;
  • Цялото летище е затворено поради лошо време.

Да се надяваме, че скоро авиокомпаниите ще могат да ни отвеждат до нашите дестинации дори и в случаи на лошо време:

Имали ли сте закъснял или отменен полет в последните 5 години? Изпратете иска си и разберете дали имате право на обезщетение!