#ClaimCompass partnerlik programı

##Genel şartlar

###1. Terimler

1.1. “Onaylanmış dilekçe”: müşterinin ClaimCompass’a gönderdiği ilk tazminat talebi. Bu dilekçeyi gönderdiği halde müşteri ClaimCompass’a kendisini havayolu karşısında temsil etme yetkisini tanır.

1.2. “Partner”: ClaimCompass’ın Partnerlik programı kayıt formunu doldurup imzalayan gerçek veya tüzel kişi.

1.3. “Partnerlik programı”: Genel şartlar’da bahsi geçen ClaimCompass’ın işbirliği programı.

1.4. “Partnerin internet sayfası”: partnerin kayıt formunda gösterdiği kendi web sayfası veya sayfaları.

1.5. “Anlaşma”: güncel Genel şartlar, doldurulmuş Kayıt formu, Kullanım şartlarının kabulünü ve Anlaşmada her tür güncellemelerle razılığı kanıtlayan e-posta.

1.6. “ClaimCompass”: ClaimCompass Ltd., Sredna Gora mah., 73 No, 1303 Sofya, Bulgaristan kayıtlı şirket (BULSTAT 203643295)

1.7. “ClaimCompass’ın web sayfası”: link’in yönlendirdiği internet sayfası

1.8. “Link”: Partnerin web sayfasından ClaimCompass’ın sayfasına yönlendiren hiperlink. Bu bağlantı sayesinde ClaimCompass Partnerinin sayfasından yönlendirilen ziyaretleri takip edebiliyor.

1.9. “Kayıt formu”: ClaimCompass’ın web sayfasında bulunan ve kullanıcıların Partnerlik programı için başvurmalarını sağlayan HTML formu.

###2. Partnerlik programı

2.1. ClaimCompass’ın partneri olabilmek için kullanıcı kayıt formunu doldurması gerekir. ClaimCompass partnerliği reddetme yetkisine sahiptir, örneğin partnerin web sayfasını Partnerlik için uygun görmediği halde. ClaimCompass, kullanıcının başvurusunu reddetmesi halinde de kullanıcı ilerde yeniden partnerlik için başvurabilir.

2.2. Partner, partnerlik profiline giriş için gereken bilgiler link şeklinde alacaktır ve ClaimCompass’ın yaptığı gibi sayfada trafiği ve onaylanmış talepleri takip edebilecektir.

2.3. Linkler grafik görüntü veya yazı şeklinde olup Partner’e ClaimCompass’tan gönderilecektir. Partner link’i veya link’in tasarımını ClaimCompass’ın izni olmadan değiştirme hakkı yoktur.

2.4. Partner kesinlikle Partnerlik programı alanında ClaimCompass’ın ününü veya web sayfasını incitecek birşey yapmamalıdır.

2.5. ClaimCompass’a linkler sayesinde gnderilen talepleri ClaimCompass dikkate alarak işlemlerini başlatacaktır. Tazminat taleplerinin işlemleriyle ve tazminat bedelinin ödenmesiyle ilgili sorumluluk tamamen ClaimCompass’ındır.

###3. Mükâfat ve ödeme

3.1. Tüm olumlu tazminat talepleri için ClaimCompass Partnerlerini ödüllendirecektir ve bu ödül Genel şartlar’ı dikkate alarak her olumlu talep için KDV dahil 10 Euro’dur.

3.2. Mükâfat sadece olumlu talep halinde ödenir. Sistem bir defadan fazla aynı dilekçeyi kayıt ederse, yanlışlık yüzünden veya sahte, sadece ilk dilekçe onaylanmış talep sayılır.

3.3. Mükâfat Partner’e her 3 ayda ödenecektir.

3.4. Anlaşmanın bir tarafın isteği üzere sona erdirilmesi halinde, ClaimCompass Partnerine biriken mükâfatları ödeyecektir.

3.5. Web sayfamızın Partner tarafından, Partnerin ortak şirketi veya işçisi tarafından, veya Partnerin şirketiyle bir ilişkisi olan şahıs tarafından ziyaret edilmesi halinde ClaimCompass mükâfat ödemez. Ayrıca tazminat talebininde şahsen yolcudan gönderilmesi gerekir.

3.6. Eğer Partner kayıtlı bir şirket ise: (a) bahsi geçen mükâfat ve diğer ödemeler KDV dahildir; (b) KDV ile ilgili muhasebe ve yetkili talimatları bilgilendirme Partner’in sorumluluğudur; (c) (c) Partner KDV’nşn bedelini faturada katiyetle tayin etmelidir.

###4. Veri güvenliği

Anlaşmayı imzalayan her iki tarafta kendi Gizlilik ve üvenlilik politikasını korumayı, Avrupa Birliği Veri Güvenliği Yönetmeliği’ne uymayı veya veri güvenliğiyle ilgili diğer yasalarа idrak etmeyi kabul eder.

###5. Gizlilik ve güvenlilik

5.1. Anlaşmanın geçerli olduğu sürece veya sona erdirilmesi itibariyle, Gizlilik ve Güvenlilik şartlarında bulunan herhangi enformasyon (Gizli bilgi) sahibi olan taraf (“Kabul eden”) diğer taraftan (“Gönderen”) gönderilen bu bilgiyi Anlaşma’ya haykırı amaçlar için kullanmamalıdır ve bilgiyi başka kişilere bilgi gönderen tarafın yazılı rızası olmadan havâle etmemelidir.

5.2. Anlaşmanın geçerli olduğu sürece Kabul eden taraf gizli bilgiyi aşşağıdakilerle paylaşabilir: (a) iş müdürü veya memurlarla, ancak kişilerin Gizli bilgiyi Anlaşma’da bulunan amaçlar için ve Anlaşma’nın Gizlilik ve Güvenlilik şartlarına uyarak kullanacaklarından emin olduktan sonra Gizli bilgi paylaşıabilir; (b) eğer yasa veya diğer devlet organı tarafından mecbur bırakılırsa bilgiyi Gönderen tarafı erken süre içerisinde haberdar; etmelidir (c) potansyel yatırımcılarla ancak Gizli bilginin gerekliliğinden emin olduktan sonra ve Kabul eden taraf Gönderen tarafı en kısa sürede bilgilendirmek zorundadır.

###6. Sorumluluk ve sınırlamalardan serbest bırakılmak

6.1. Her iki tarafta diğer tarafın yönetmenlerini, memurlarını, ajanlarını veya temsilcilerini her tür dilekçeden veya mahkeme işlemlerinden meydana gelebilecek kayıplardan korumaktadır.

6.2. Anlaşmada hiç birşey iki tarafıda dikkatsizlik yüzünden meydana gelen bedensel hasar veya ölüm halinde sorumluluktan serbest bırakmaz.

6.3. 6.2’ci madde dışında, her iki tarafta maddi ve manevi hasarlar için sorumlu tutulamaz.

###7. Anlaşmaya son vermek

7.1. Anlaşma, Kayıt formu doldurulması itibariyle vadesiz bir süre için kabul edilir ve 7’ci madde de bulunan şartlara göre sona erdirilmediği sürece geçerlidir.

7.2. Partnerler Anlaşmayı her an sona erdirebilir ancak diğer tarafı ondört (14) gün önce yazılı olarak haberdar etmesi gerekir.

7.3. ClaimCompass Partner’in sahtelik veya yalan yaptığının farkına varırsa, Anlaşmayı önceden haber vermeden her an sona erdirme hakkına sahiptir.

7.4. Anlaşmayı sona erdiren taraf diğer tarafın sona erdirilen Anlaşma sonrası gördüğü zarar için sorumluluk taşımaz.

###8. Son emirnameler

8.1. Bu Anlaşma daha önce yazılı veya sözlü her anlaşmanın yetkisini alıp tafsilatlı bir anlaşma olarak kabul edilir.

8.2. Anlaşmada geçerli olmayan veya yanlış bir madde gördüldüğü halde her iki tarafta maddenin yeni geçerli ve ekonomik neticeyi koruyan bir maddeyle değiştirmektedir. Anlaşmanın diğer maddeleri hâlâ yürürlüktedir ve değiştirilmeleri gerekmez.

8.3. Partner güncel Anlaşmayı okuyarak Genel şartlarla razı olduğunu tasdik etmektedir.

8.4. ClaimCompass Genel şartları her zaman değiştirme hakkına sahiptir. ClaimCompass Partner’ini her değişiklik hakkında en az 14 gün önce yazılı olarak haberdar etmektedir. Partner’in yeni Genel şartları kabul etmemesi durumunda Anlaşma sona erecektir.

8.5. Meydana gelen tartışma durumunda Bulgaristan Cumhuriyeti hukuku uygulanır.

Son güncelleme: 15.02.2016

İnternet sayfamıza ulaşımınızı ve kullanmanızı kolaylaştırmak için tanımlama bilgisi (Cookies) ve diğer teknolojiler kullanmaktayız. Sitemizi kullanmakla, öngorülen Gizlilik ve güvenlilik kurallarınla razı gelmiş bulunuyorsunuz.
İleri
Daha fazla bilgi