Acești Termeni și condiții constituie un acord între dumneavoastră (ca utilizator și/sau vizitator) și ClaimCompasss, Inc. (denumit în cele ce urmează "ClaimCompass"), în ceea ce privește condițiile în care ClaimCompass oferă informații, software, produsele și serviciile oferite pe sau prin intermediul www.claimcompass.eu (denumite "Serviciile" sau "claimcompass.eu"). Serviciile se oferă numai în cazul în care acceptați acești termeni și condiții, normele și clauzele din acest document.

1. Terminologie

1.1. "Acord": un acord între client și ClaimCompass, care poate fi atins după citirea și acceptarea acestor termeni de utilizare de către client.

1.2. "ClaimCompass": ClaimCompass, Inc., 444 Castro St Suite 1200, Mountain View, CA 94041, USA.

1.3. "Procură": documentul prin care clientul oferă puterea de reprezentare ClaimCompas, adică oferă dreptul de a fi prezentat şi acţionat în numele lui.

1.4. "Acţiune": orice acțiune împotriva companiei aeriene pentru compensații monetare pentru pasager, derivată din dreptul la despăgubiri din Regulamentul European 261/2004.

1.5. "Client": înseamnă orice persoană fizică care acceptă acești termeni și condiții de utiilizare.

1.6. "Despăgubire": o sumă de bani pe care compania aeriană urmează să o plătească pasagerului.

1.7. "Regulamentul 261/2004": Regulamentul Comisiei Europene Nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 privind stabilirea unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor.

1.8. "Calculatorul de despăgubiri": o pagină pe site-ul claimcompass.eu în care fiecare client/utilizator îşi poate calcula probabilitatea de a obține despăgubire și valoarea acestei. Cuantumul despăgubirii se afişează în rezultatul final după completarea tuturor câmpurilor şi nu constituie o ofertă de contract cu caracter obligatoriu pentru ClaimCompass.

1.9. "Comisionul ClaimCompass'' un comision egal cu 25% (inclusiv TVA), dedus din suma compensației plătite de compania aeriană.

2. Aplicare generală

2.1. Termenii generali se aplică tuturor utilizatorilor. Prin apăsarea butonului "Am citit şi sunt de acord cu Termenii şi condiţiile generale", utilizatorul/clientul este de acord, acceptă şi se obligă să respecte acești Termeni şi condiţii generale.

2.2. Identificarea utilizatorului/clientului pentru a reproduce declarația sa ca o acceptare a Termenilor generali, precum prentru acordul încheiat, se realizează prin fișierele log, stocate pe serverul claimcompass.eu şi stocarea adresei IP a utilizatorului/clientului.

3. Contract

3.1. Prin completarea tuturor casutelor din "Calculatorul de despagubiri", acceptarea Conditiilor generale si trimiterea unei cereri de utilizare a serviciilor ClaimCompass, clientul face o propunere cu caracter obligatoriu adresate societiatii ClaimCompass de incheiere a unui acord. Contractul va exista numai dacă ClaimCompass acceptă să urmărească Reclamația Clientului.

3.2. Clientul garantează că Reclamația nu a fost atribuită unei terțe părți și că nu există o contestație legală între client și compania aeriană în aceeași chestiune. După semnarea Împuternicirii, Clientul este de acord să nu angajeze alte părți pentru a continua Reclamația, nici să o atribuie altcuiva decât ClaimCompass. Orice angajamente sau atribuire, dacă există, trebuie anulate înainte de semnarea împuternicirii.

3.3. Contractul se încheie atunci când:

3.3.1. Compensația a fost plătită în întregime către ClaimCompass de compania aeriană, iar partea convenită a Compensației a fost transferată Clientului după deducerea tuturor taxelor aplicabile,

3.3.2. Compensația a fost plătită în întregime Clientului de către compania aeriană, iar Clientul a transferat comisionul către ClaimCompass, sau

3.3.3. ClaimCompaass a stabilit că Reclamația nu trebuie continuată după efectuarea unei analize aprofundate a datelor de zbor și a informat Clientul că această reclamație nu va fi continuată.

4. Obiectul contractului şi serviciile pe cale le oferă ClaimCompass

4.1. ClaimCompass are grijă ca pasagerii transportului aerian să-şi primească despăgubirile în baza Regulamentului European 261/2004, colectând creanțele de la liniile aeriene care datorează compensare.

4.2 ClaimCompass lucrează pentru obține despăgubirea pentru client, dacă este posibil printr-o soluţionare extrajudiciară, dar daca e nevoie și printr-o procedură în instanță împotriva companiei aeriene. In cazul in care eforturile ClaimCompass de a comunica cu compania aeriana nu sunt suficiente și nu duc la un rezultat în timp util, ClaimCompass lucrează cu avocați în vederea obținerii despăgubirii. Inainte de a angaja un avocat pentru cazul unui client, este nevoie de acordul explicit al clientului pentru ca acesta să fie reprezentat de către avocatul, partener al ClaimCompass, în fața instanței. Clientul nu plătește pentru serviciile avocatului - acestea rămân în sarcina ClaimCompass. In caz de terminare cu succes a procesului si a obținerii despăgubirii ClaimCompass va reține un comision în marime de 25% (cu TVA) din cuantumul despăgubirii.

4.3. Mărimea despăgubiri in numerar pe care fiecare client poate s-o verifice cu "Calculatorul de despăgubiri" la paginile www.claimcopmass.eu, nu reprezintă o propunere de contract finala. Prețul final al serviților ClaimCompass va fi aplicat după obținerea cu succes a despăgubirii clientului si reprezintă un comision de 25% (cu TVA) din mărimea despăgubirii.

4.4. Pentru a continua cu succes Reclamația, ClaimCompass are nevoie de Împuternicire semnată de client, pe care o poate trimite către ClaimCompass prin intermediul formularului web, prin e-mail sau prin intermediul serviciului poștal.

4.5. În caz de informații incorecte și comportament fraudulos, cum ar fi folosirea unei semnături nevalabile sau false, ClaimCompass își rezervă dreptul de a rezilia Contractul cu efect imediat și fără o notificare prealabilă. În cazul în care Contractul este reziliat în conformitate cu acest paragraf, Clientul nu va avea dreptul la nici un fel de compensație.

5. Plata despăgubirii și comisionul

5.1. ClaimCompass primește un comision numai in cazul in care va obține cu succes despăgubirea clientului. In caz de eșec clientul nu este obligat sa plătească pentru serviciile ClaimCompass

5.2. Comisionul perceput de ClaimCompass este de 25% (inclusiv TVA), deductibil din valoarea totală a compensației acordate de compania aeriană. În cazurile în care clientului i se recomandă ClaimCompass de către un partener terț, tariful poate fi diferit, conform Termeniilor și Condițiilor partenerului.

5.3. In caz de rezolvare a litigiului printr-o acțiune in judecata si o hotărâre a Curtici prin care clientul va obține numai o parte din despăgubire, ClaimCompass va primi un comision in mărime de 25% din suma din hotărârea curții.

5.4. Prin împuternicirea pe care clientul o dă ClaimCompass, ClaimCompass are dreptul să iși rețină comisionul (25% ) din suma despăgubirii, înainte de a transfera diferența rămasă în contul clientului.

5.5. Imediat după primirea despăgubirii si reținerea comisionului, ClaimCompass este obligat ca într-o perioadă de timp cât mai scurtă să plătească clientului diferența din suma despăgubirii.

5.6. Clientul este obligat sa înainteze către ClaimCompass informațiile referitoare la contul sau bancar in vederea transferării despăgubirii. ClaimCompass este obligata sa aleagă modalitatea cea mai convenabila de a face transferul bancar, iar variantele preferate sunt transfer bancar sau PayPal. Toate taxele bancare, precum si alte taxe legate de transfer sunt în sarcina clientului.

5.7. În cazul în care Compensația va fi primită integral de către Client, Clientul este obligat să transfere comisionul către ClaimCompass la cerere și fără întârzieri. În cazul în care Clientul primește plăți directe sau orice altă compensație din partea companiei aeriene după încheierea contractului, Clientul este obligat să informeze fără întârziere Compania ClaimCompass. Comisionul nu este rambursabil. Clientul este de acord să nu perceapă nicio plată cu cardul de credit pentru serviciile prestate. În cazul în care Clientul depune o solicitare de rambursare a plății sau o altă dispută de plată, se consideră că încalcă prezentele Condiții de utilizare și poate fi supus unei acțiuni de colectare.

6. Drepturile si obligațiile clientului

6.1. Clientul are posibilitatea sa studieze site-ul claimcompass.eu si sa facă propuneri pentru încheiere unui acord pentru utilizarea serviciilor ClaimCompass folosind formele respective.

6.2. Clientul are dreptul sa primească informații referitor la starea cererii făcute pentru obținerea unei despăgubiri accesând profilul sau personal de pe site sau luând legătura cu ClaimCompass.

6.3. Clientul poarta întreaga răspundere pentru păstrarea numelui sau de utilizator si a parolei, precum si toate acțiunile efectuate de acestuia sau de către o terța persoana folosind numele de utilizator si parola. Utilizatorul este obligat sa anunțe imediat ClaimCompass la orice accesare neautorizata folosind numele lui de utilizator si parola, precum si întotdeauna când apărea un asemenea risc.

6.4. Fiecare client al ClaimCompass este obligat sa asiste la realizarea cu succes a procedurii de solicitare a despăgubirii, oferind informațiile, documentele si probele necesare (de exemplu tichetul de îmbarcare, rezervare). Clientul este obligat sa trimită toate informațiile utile care ar putea sa fie relevanta la dreptul lui la despăgubire, către ClaimCompass iar in cazul in care compania aeriana intra in contact direct cu el si ii trimite un înlocuitor al despăgubirii (de exemplu voucher sau talon de reducere).

6.5. După angajamentul contractual cu ClaimCompass si acordul de utilizare a serviciilor noastre, clientul este obligat sa nu mai ia legătura cu alte firme si agenți care oferă aceleași servicii. Clientul nu poate sa întreprindă de unul singur nici-o alta acțiune in justiție împotriva companiei aeriene. In cazul in care clientul dorește acesta ar putea sa ia alte masuri care nu fac parte din serviciile prestate de ClaimCompass, împotriva companiei aeriene, numai cu acordul societatii ClaimCompass.

6.6. Clientul are dreptul sa renunțe la serviciile prestate de ClaimCompass după încheierea acordului. Condițiile de renunțare sunt descrise la secția 8 din prezentele Condiții generale.

7. Drepturile si obligațiile ClaimCompass

7.1. ClaimCompass are dreptul sa refuza sa preia cazul clientului care a făcut o propunere de acord prin site-ul claimcompass.eu.

7.2. Condițiile generale pot sa fie modificate in orice moment de către ClaimCompass. ClaimCompass este obligat sa instiinteze utilizatorul/clientul referitor la modificările apărute la Condițiile generale, prin punerea in loc vizibil pe pagina www.claimcompass.eu a unui anunț cu privire la modificarea lor si sa ofere un termen de luare la cunoștința de ele.

7.3. ClaimCompass isi rezerva dreptul in orice moment sa limiteze sau sa anuleze accesul la site-ul claimcompass.eu si la serviciile oferite. ClaimCompass isi rezerva dreptul sa modifice sau sa renunte (pe o perioada de timp limitata sau permanent) la oricare element din serviciile prestate.

8. Dreptul utilizatorului de a renunța la acord

8.1. Fiecare utilizator, care a încheiat un acord cu ClaimCompass, are dreptul sa renunțe la acesta in termen de 14 zile după încheierea lui fara sa fie nevoie sa indice motivele sale de a renunța. Încetarea acordului poate sa fie înaintate către ClaimCompass sub orice forma in scris (scrisoare, e-mail) si poate sa fie scrisa in forma libera. Daca prefera clientul poate sa foloseasca si aceasta forma.

8.2. Clientul nu are dreptul sa reunte la acordul sau cu ClaimCompass, in cazul in care serviciile au dus la obtinerea cu succes a despagubirii inaintea datei instiintarii de renuntare in scris.

9. Dispoziții finale

Indiferent in ce tara se afla clientul care beneficiaza de serviciile furnizate de ClaimCompass LTD, in caz de litigii va fi aplicata legislația Republicii Bulgaria.