Блогът на ClaimCompass

"Атака от птици" и правото на обезщетение

Европейски Регламент 261/2004 дава право на парично обезщетение на засегнатите пътници при отказан достъп до борда, закъснял или отменен полет. Макар и авиокомпанията да е задължена да се погрижи за пътниците при

Блогът на ClaimCompass

Какво да правя, ако ClaimCompass откаже да се заеме с моя иск?

Преживяли сте отказан достъп до борда, закъснял или отменен полет, изпратили сте своя иск на ClaimCompass... и сте получили отказ. Какво следва? Има няколко причини, заради които искът Ви може да бъде отхвърлен.