/ Блогът на ClaimCompass

Самолетно пътуване по време на бременност

Много бременни жени се питат дали пътуването със самолет е опасно за тях или техния плод. В повечето случаи летенето със самолет не оказва негативно влияние на бременността, ако майката няма хронични заболявания и усложнения.

Полет по време на първото тримесечие

Първото тримесечие, когато е повишена вероятността от повръщане и от отлепване на плацентата, се смята за неблагоприятно време за пътуване. Това е така, защото органите на плода все още не са добре развити и резките промени в налягането при излитане и кацане могат да му повлияят негативно.

Последни изследвания доказват, че при отсъствието на усложнения (и след консултация с лекар) е възможно летенето със самолет когато и да е по време на бременността. Помнете, че всеки случай е индивидуален и всяка бременност протича по различен начин, затова е необходимо да се следват съветите на лекаря.

С какво е опасно излитането и кацането?

Бързата промяна в атмосферното налягане по време на излитане и кацане предизвиква рязко съкращаване на съдовете, което може да повлияе негативно на плода, а в най-лошия случай и до отлепяне на плацентата. Пониженото атмосферно налягане в салона на самолета на голяма височина може да стане причина за хипоксия. Това повишава риска от кислороден глад на тъканите на организма, а следователно и на плода.

До какъв срок е позволено летенето със самолет на бременните?

Можете да пътувате свободно до 34-тата седмица на Вашата бременност. След този период повечето авиокомпании не допускат на борда бъдещите родилки заради притеснения за безопасността на майката и нейното дете.

След 32-та седмица на бременността, допускането до борда става само с бележка от лекар, която трябва да е издадена не повече от седмица преди полета. Някои авиокомпании изискват и бъдещите майки да са попълнили декларация, с която освобождават от отговорност авиокомпанията.

Ами ако раждането започне на борда?

Известни са случаи на благополучно раждане по време на полет. Ако то започне на борда, екипажът трябва да се свърже с диспетчърите от най-близкия град, да кацнат и да помогнат на жената да бъде настанена в болница. Стюардесите са обучени за оказване на първа помощ и в случай на преждевременно раждане те могат да помогнат на жената да роди на борда на самолета.

Самолетно пътуване по време на бременност
Share this