/ Блогът на ClaimCompass

Служебен билет, лично обезщетение

Един от най-честите въпроси, които ни задават, е дали правото на обезщетение се прилага, когато някой друг е заплатил за билета на даден пътник. Това са например случаите, в които работодателят Ви поема пътните разходи (включително самолетни билети) за бизнес пътуване, или в които Ваш близък купува билета от негова/нейна лична сметка.

Всъщност, когато се прилага правото на обезщетение според Европейски Регламент 261/2004, е важно единствено, на чие име е издаден билетът. Тоест, независимо кой е платил за самолетното Ви пътуване, в случаите на отказан достъп до борда, отменен или закъснял полет Вие (и само Вие) имате право да получите паричното обезщетение.

Това означава, че Вашият работодател или познат, заплатил за билета, няма право да получи част от сумата на обезщетението или цялото обезщетение.

За да започнете своя иск, е необходимо да разполагате само с номера на полета си, както и със своята резервация. Прочетете как можете да потърсите правата си в нашата статия "Как да получа обезщетение в случай на отменен или закъснял полет?".

Служебен билет, лично обезщетение
Share this