Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για τα δικαιώματά σου ως αεροπορικός επιβάτης.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για τα δικαιώματά σου ως αεροπορικός επιβάτης.

Εκτός από τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχουμε και δικαιώματα ως αεροπορικοί επιβάτες, τα οποία οι περισσότεροι από εμάς ή αγνοούμε ή έχουμε μία θολή και λανθασμένη αντίληψη.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο & Συμβούλιο αποφάσισαν την έγκριση του Κανονισμού (Αριθμ. 261/2004) της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης.

Συνοψίσαμε λοιπόν τα δικαιώματά σας και σας τα παρουσιάζουμε παρακάτω:

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ:

Καθυστέρηση > 2 ωρών - Δικαιώματα

 1. “Δωρεάν φροντίδας” περιλαμβάνει γεύματα, κατάλυμα, μεταφορά στο κατάλυμα και επιστροφή στο αεροδρόμιο, 2 τηλεφωνήματα ή ηλεκτρονικά μηνύματα. Αν δε σας προσφέρθηκε βοήθεια και πληρώσατε για κάτι από τα παραπάνω, κρατήστε τις αποδείξεις για να ζητήσετε αποζημίωση από την αεροπορική εταιρεία για τα έξοδα σας εφόσον αυτά ήταν αναγκαία, εύλογα και ανάλογα προς την περίσταση.
 2. Αν η πτήση σας καθυστερήσει πάνω από 5 ώρες και δε θέλετε πλέον να ταξιδέψετε, τότε δικαιούστε πλήρη επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου, όχι όμως την παρακάτω αποζημίωση.
 3. Με βάση τον Κανονισμό 261/2004 της ΕΕ εάν ο αερομεταφορέας έχει υπαιτιότητα λόγω μεγάλης καθυστέρησης (άνω των 3 ωρών ως τον τελικό προορισμό), τότε υποχρεούται να αποζημιώσει τους επιβάτες του, αναλόγως με την απόσταση της πτήσης και τη χρονική καθυστέρηση μέχρι τον τελικό προορισμό.
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να έχετε ταξιδέψει στον προορισμό σας παρά την πολύωρη καθυστέρηση, ώστε να έχετε το δικαίωμα στη συγκεκριμένη αποζημίωση.

EU

Αν η καθυστέρηση οφείλεται σε απεργία ή σε κάποιο άλλο έκτακτο γεγονός έκτος του ελέγχου της αεροπορικής εταιρείας (όπως κακοκαιρία ή έλεγχοι εναέριας κυκλοφορίας) τότε δε δικαιούστε αποζημίωση. Σε αυτή την περίπτωση όμως, η αεροπορική εταιρεία υποχρεούται να παρέχει επίσημη απόδειξη, η οποία να πιστοποιεί οποιαδήποτε “έκτακτη περίσταση” εκτός του ελέγχου της.

Ο αερομεταφορέας υποχρεούται να ενημερώσει τον επιβάτη για τα παραπάνω δικαιώματά του καθώς και για το λόγο της καθυστέρησης - κάτι που δυστυχώς κατά το μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων δε συμβαίνει.

Υπερκράτηση πτήσης - Δικαιώματα

Οι αερομεταφορείς εκδίδουν πολύ συχνά περισσότερα εισιτήρια της χωρητικότητας του αεροσκάφους (προφανώς για οικονομικούς λόγους) σε πτήσεις που με βάση τα στατιστικά υποθέτουν πως κάποιοι επιβάτες δε θα εμφανιστούν.

Τι γίνεται όμως στις περιπτώσεις που όλοι μας είμαστε παρόντες και οι θέσεις δεν είναι αρκετές;

 1. Οι αεροπορικές εταιρείες ζητούν αρχικά εθελοντές, οι οποίοι δέχονται να παραχωρήσουν τη θέση τους με αντάλλαγμα κάποια προνόμια, όπως η πλήρης επιστροφή χρημάτων ή η επαναδρομολόγηση της πτήσης.

Αν όμως δε βρεθούν αρκετοί εθελοντές να παραχωρήσουν τη θέση τους, η αεροπορική εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επιβίβαση σε τυχαία επιλεγμένους επιβάτες. Ως αντάλλαγμα τότε, υποχρεούται να τους αποζημιώσει ευθύς αμέσως (αποζημίωση με βάση τον Κανονισμό 261/2004) καθώς και να τους επιστρέψει ένα μέρος ή ολόκληρο το ποσό του αντιτίμου του εισιτηρίου τους.

 1. Η παροχή “δωρεάν φροντίδας”, (το ίδιο δικαίωμα στην περίπτωση καθυστέρησης μιας πτήσης που αναφέρθηκε παραπάνω) ισχύει και στην περίπτωση υπερκράτησης.

Αν όμως ο αερομεταφορέας προσφέρει εναλλακτική πτήση με παρεμφερή ώρα άφιξης, η αποζημίωση μπορεί να μειωθεί κατά 50%.

Ακύρωση πτήσης - Δικαιώματα

Οι αποζημιώσεις που σχετίζονται με την ακύρωση μιας πτήσης ισχύουν μόνο στις περιπτώσεις όπου η ενημέρωση από την αεροπορική εταιρεία σχετικά με την ματαίωση έγινε σε διάστημα μικρότερο των 14 ημερών από την προβλεπόμενη ημέρα αναχώρησης.

 1. Σε περίπτωση που η ματαίωση σας γνωστοποιήθηκε από την εταιρεία 14 ημέρες νωρίτερα ή λιγότερο, τότε δικαιούστε αποζημίωση βάσει του Κανονισμού 261/2004.

 2. Εκτός από την παραπάνω αποζημίωση, η εταιρεία οφείλει επιπρόσθετα να παρέχει στους πελάτες της την επιλογή μιας από τις παρακάτω λύσεις:

 • Επιστροφή των χρημάτων του ποσού του εισιτηρίου (ολόκληρο ή το μέρος που δεν έχει χρησιμοποιηθεί).
 • Εκ νέου κράτηση σε μεταγενέστερη ημερομηνία της επιλογής σας (αναλόγως των διαθέσιμων θέσεων).
 • Εναλλακτική μεταφορά στον τελικό σας προορισμό όσο το δυνατό γρηγορότερα.

Οι επιβάτες, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του Κανονισμού 261/2004, δε λαμβάνουν αποζημίωση από τον αερομεταφορέα εάν:

 • η ματαίωση οφειλόταν σε “έκτακτες συνθήκες” (άσχημες καιρικές συνθήκες, απεργία εργαζομένων - πάντα όμως με επίσημη απόδειξη της αντίστοιχης δήλωσης)
 • είχε προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τη ματαίωση (14 ημέρες νωρίτερα της προγραμματισμένης ώρας της πτήσης ή περισσότερο), και προσφέρθηκε εναλλακτική πτήση για την ίδια διαδρομή και με παρεμφερή ώρα άφιξης.

Περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται ο Κανονισμός 261/2004

 • Εάν η πτήση σας εκτελείται στο εσωτερικό της ΕΕ από αερομεταφορέα με έδρα στην ΕΕ ή εκτός ΕΕ.
 • Εάν η πτήση σας φθάνει στην ΕΕ από χώρα εκτός ΕΕ και εκτελείται από αερομεταφορέα με έδρα σε χώρα της ΕΕ.
 • Εάν η πτήση σας αναχωρεί από χώρα της ΕΕ και εκτελείται προς χώρα εκτός ΕΕ από αερομεταφορέα με έδρα εντός της ΕΕ ή εκτός ΕΕ.

disabled

Δικαιώματα ατόμων με αναπηρία

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1107/2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, οι επιβάτες με αναπηρία έχουν δικαίωμα να μεταφέρουν ιατρικό εξοπλισμό χωρίς επιπλέον χρέωση. Επίσης, οι αεροπορικές εταιρείες υποχρεούνται να μεταφέρουν τους σκύλους συνοδούς ή κινητικό εξοπλισμό όπως αναπηρικές καρέκλες, κατά κανόνα χωρίς επιπλέον κόστος.

Η βοήθεια που παρέχεται θα πρέπει να επιτρέπει στα άτομα με αναπηρία να μεταβαίνουν από το προκαθορισμένο σημείο αναχώρησής τους στο αεροσκάφος και από το αεροσκάφος προς καθορισμένο σημείο άφιξής τους, συμπεριλαμβανομένης της αρωγής κατά την επιβίβαση και αποβίβαση.

Για παράδειγμα, στους επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα θα πρέπει να παρέχεται βοήθεια με τις αποσκευές τους, να μεταβούν στην πτήση της ανταπόκρισής τους και εάν χρειαστεί να βρουν λεωφορείο ή ταξί μετά την πτήση τους.

Οι επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα που ταξιδεύουν αεροπορικά θα πρέπει να ενημερώνουν την αεροπορική εταιρεία ή τον ταξιδιωτικό πράκτορα για την ανάγκη “παροχής βοήθειας” τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την πτήση. Εάν το αεροδρόμιο δεν παρέχει τις υπηρεσίες βοήθειας που απαιτούνται, οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση του αεροδρομίου.

Η αεροπορική εταιρεία ευθύνεται για κάθε πρόβλημα που σχετίζεται με την πτήση ή τις αποσκευές και τον έλεγχο (check-in) των κινητικών βοηθημάτων των ατόμων με αναπηρία.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας παρέχει βοήθεια και υποστήριξη στους καταναλωτές σε 29 ευρωπαϊκές χώρες (στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και στη Νορβηγία και στην Ισλανδία).
Αν η αεροπορική εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, οι πολίτες μπορούν να απευθυνθούν στην Ανεξάρτητη Αρχή - Συνήγορος του Καταναλωτή, σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος.

Αντιμετωπίσατε ποτέ καθυστέρηση, ακύρωση ή υπερκράτηση σε μία από τις πτήσεις σας; Ξεκινήστε την αξίωσή σας τώρα!