Какви са правата ми при отказан достъп до борда?

Какви са правата ми при отказан достъп до борда?

След като вече уточнихме какви са правата на всеки пътник при закъснял или отменен полет, както и обезщетението, което ни се полага в тези ситуации, е време да се обърне внимание на т. нар. отказан достъп до борда. Процентът на подобни случаи е значително по-малък от този на закъснели/отменени полети, но въпреки това, той не е за подценяване. Всяка година случаите на отказан достъп до борда в рамките на Европа са над 4000, като това може да се случи на всеки от нас.

Отказването на достъп до борда на самолета може да се случи по два начина: против волята ни или доброволно.

Според постановление на Съда на ЕС по дело C-321/11, съобразявайки се с Регламент 261/2004 (за който споменахме в предишни статии), причините за отказване на достъп на борда се свързват най-вече със случаи на търговско претоварване, но също така и с оперативни проблеми и грешки. Важно е да се уточни, че горепосоченият Регламент важи за пътници, отпътуващи от което и да е летище в рамките на ЕС, както и за пристигане с превозвач, регистриран в Европейския съюз, Исландия, Норвегия или Швейцария. Освен това, Регламент 261/2004 се отнася както за стандартни, така и за нискобюджетни авиокомпании.

Отказване на достъп до борда против волята Ви

В тази ситуация Вие сте показали (чрез потвърдена резервация, изрядни документи по Вашето пътуване и минаване на стандартните проверки на всяко летище), че не представляване никакъв риск за полета, като се имат предвид здравословни причини и такива, свързани със сигурността.

Когато въздушният превозвач Ви откаже достъп, е длъжен да ви предложи избор между възможно най-скоро премаршутиране, пренасочване за по-късна дата или изплащане обратно на цялата сума, която сте заплатили предварително за билета (само в случай, че се откажете да пътувате). Ако се спрете на първата опция, въздушният превозвач следва да предостави безплатни храни и напитки (които да бъдат съобразени с времето на Вашето изчакване), настаняване в хотел (отново разходите се поемат от авиокомпанията, както и транспорта) и два телефонни разговора/достъп до електронна поща.

Освен всичко това, според Регламент 261/2004 въздушният превозвач е длъжен да Ви изплати обезщетение, което се определя от разстоянието на полета, както и от времето, за което сте били премаршутирани.

Схемата за обезщетение спрямо разстоянието изглежда така:

  • Полет до 1500 км. – 250 евро;
  • Полет между 1500 км. – 3500 км. – 400 евро;
  • Полет над 3500 км. – 600 евро.

Доброволно отказване на достъп до борда

Често, поради претоварването на полети, авиокомпанията предлага на пътниците доброволно да се откажат от местата си, като им предоставя допълнителни облаги. Освен облагите, въздушният превозвач е необходимо отново да даде избор на отказалите се доброволно пътници между най-скоро премаршутиране, пренасочване за по-късна дата или изплащане обратно на цялата сума, която е заплатена предварително за билета (само в случай, че се откажете да пътувате).

Облагите, които пътникът има право да получи при доброволно отказване на достъп до борда, се определят в зависимост от договарянето с авиокомпанията.

Най-важното нещо в гореописаните ситуации е да се запази номера на билета и резервацията, за да могат да се уточнят допълнително обстоятелствата около отказания достъп до борда.


Ако и Вие сте преживявали отказан достъп до борда, закъснял или отменен полет, не пропускайте да проверите шансовете си за обезщетение с помощта на нашия Калкулатор.