/ Блогът на ClaimCompass

"Атака от птици" и правото на обезщетение

Европейски Регламент 261/2004 дава право на парично обезщетение на засегнатите пътници при отказан достъп до борда, закъснял или отменен полет. Макар и авиокомпанията да е задължена да се погрижи за пътниците при проблем с полета и да им изплати обезщетения, съществуват изключения, при които Регламентът не се прилага.

При кои случаи авиокомпанията не ми дължи обезщетение?

Тук е време да се въведе терминът „извънредни обстоятелства“. Това са случаите, в които полетът е закъснял или е бил отменен и на пътниците не се полага обезщетение, тъй като причината за закъснението/отмяната е била непредвидима. Причините, които се квалифицират като „извънредни обстоятелства“, са изброени в тази статия.

Какво е "атака от птици"?

Едно от обстоятелствата, над които авиокомпанията няма контрол и при които не се дължи парично обезщетение, е технически проблем, причинен от сблъсък на самолета с птица/ято птици.

Въпреки, че това звучи като нещо рядко срещано, само за последната година щетите, нанесени на самолети от птици, възлизат на над 1.2 милиарда евро. Техническите проблеми при сблъсък с птици могат да засягат различни части на самолетната машина - от пукнато стъкло на пилотската кабина до нужда от изчистване на двигателите, заради попаднали вътре птици.

Защо нямам право на обезщетение при атака от птици?

Въпреки че някои национални съдилища в Европейския Съюз са оспорили квалифицирането на атака от птици като извънредно обстоятелство, тъй като се случва често и авиокомпаниите трябва да го имат предвид, Европейската практика все още е непроменена. В случаи, в които авиокомпанията представи доказателства, че е имало щети в следствие от атака на птици, на пътниците не се полага парично обезщетение.

Tatyana

Tatyana

Таня е съосновател и управител на ClaimCompass.

Read More
"Атака от птици" и правото на обезщетение
Share this