След колко време ще получа обезщетението си?

Дължината на процеса по осигуряване на обезщетение зависи от обстоятелствата, причинили проблема с полета (дали това са “непредвидени” обстоятелства като лошо време, притеснение за сигурност или ограничения на въздушния трафик), поведението на авиокомпанията и документацията, с която разполагаме. Опитът ни показва, че повечето искове се затварят в рамките на до 16 седмици.


Ако вече сте подали иска, ще получавате имейли с повече информация при всяка промяна на статуса. Можете да следите прогреса по случая в своя личен профил.

Защо някои искове отнемат по-дълго време?

За съжаление, ClaimCompass няма контрол над някои от факторите по време на процеса на работа по иска. Например, ако авиокомпанията игнорира жалбата и не издаде становище в законоустановения срок, правните ни специалисти ще алармират отговорните национални и Европейски институции, които да ни съдействат при разследването на случая, което може да удължи процеса.

 

Осигуряването на Вашето обезщетение е първи приоритет за нас, затова правим всичко възможно да валидираме цялата информация по иска. Опитът ни показва, че авиокомпаниите често затрудняват този процес (като издават неверни становища или забавят изплащането на обезщетение). Екипът ни проверява информацията за резервацията Ви, дължината на закъснението на крайната дестинация, условията при излитане и кацане на съответните летища, метеорологичните условия и други фактори, за да състави аргументиран иск срещу превозвача.

Къде мога да намеря своя номер на резервация?

Номерът на резервация е код, който се състои от 6 букви и цифри и който може да бъде намерен в имейла с потвърждение за резервация, получен от авиокомпанията или туроператора Ви. Обикновено, опериращата авиокомпания изисква този код за да може да намери и идентифицира резервацията в системата си.

 

Ако не можете да намерите имейл от авиокомпанията или туроператора си или се опасявате, че сте го изтрили, използвайте търсене в папка “Изтрити имейли” или разгледайте историята си в сайта, от където сте закупили билета.

Защо и кога се налага да Ви изпратя копие на документ за самоличност?

При някои искове, авиокомпанията или националната/Европейска институция, която съблюдава за спазването на Регламент 261/2004 (National Enforcement Body, NEB) изисква копие от личен документ на пътника, за да сравни подписа с този от пълномощното. ClaimCompass не споделя лични данни или информация по иска Ви с трети страни, освен при изричното съгласие на пътника. Екипът ни работи в съответствие със съществуващите Европейски и национални директиви и закони за защита на личните данни, а ClaimCompass е регистриран Администратор на лични данни в КЗЛД.

Каква е Политиката на поверителност на ClaimCompass?

ClaimCompass се отнася към защитата на лични данни и тяхното законосъобразно съхраняване и обработване с най-голямо внимание. Нашият сайт и вътрешни процеси на работа са съобразени с влизащия в сила през май 2018г. Европейски Регламент GDPR (General Data Protection Regulation). Можете да прочетете повече за Политиката ни на Поверителност тук.

Каква е цената на услугите на ClaimCompass?

Не изискваме никакво начално заплащане от Ваша страна и получаваме комисиона в размер на 25% за услугите си само, ако обезщетението Ви бъде осигурено успешно. Дори работата по иска Ви да отнеме по-дълго от обикновено или правните ни специалисти да стигнат до съд, ClaimCompass поема всички разноски по иска и не променя големината на комисионата си, която се задържа само при успех.


Прочетете повече за цената на услугите ни тук.

Как мога да разбера какъв е статусът на иска си?

Нашата система е устроена така, че да получавате уведомление за всяко развитие по иска си. Можете да проверите статуса на случая в личния си профил на сайта ни. Ако не сте получили имейл от ClaimCompass, това означава, че екипът ни работи по иска и все още няма развитие, което да споделим с Вас.

Влезте в личния си профил тук.

Мога ли да включа допълнителни разходи в иска си за обезщетение?

ClaimCompass работи само по искове на база на Европейски Регламент 261/2004 и не приема жалби за допълнителни разходи или други видове обезщетения. Когато става въпрос за допълнителни разходи, процедурата по възстановяването им се различава при всяка авиокомпания. Прочетете повече за правата си в нашия блог.

Не можете да откриете търсената от Вас информация?

Свържете се с нас

Закъснял или отменен полет? Проверете дали имате право на обезщетение - отнема само 3 минути.

Започнете иск